Pereiti prie turinio

Mažosios bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno mažosios bendrijos narių asmeniniams poreikiams gali paimti asmuo, kuriam tokią teisę suteikia šis įstatymas, o jas gauti — tik mažosios bendrijos nariai. Jeigu Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau negu po mėnesio šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant to, kiek pakartotiniame susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

Ginčo esmė 5 Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių asociacijos nario pareigą mokėti nario mokestį ir su tuo susijusias įrodinėjimo taisykles, aiškinimo ir taikymo.

 1. Я не уверена.
 2. Разбудив Кеплера, он подошел к коляске Николь и взял ее за руку.
 3. Vaizdo dydis Narys pries ir po
 4. Иисусе.
 5. Орел объяснил ей, что подобное развитие событий было предусмотрено альтернативным планом, и Рама прибыл в Узел за несколько лет до первоначального срока.

Atsakovė netinkamai vykdė asociacijos įstatuose įtvirtintas nario pareigas ir nemokėjo nustatyto dydžio nario mokesčio, o jos išstojimas iš asociacijos neatleidžia nuo prievolių ieškovei vykdymo, atsakovės skola susidarė už laikotarpį nuo m.

Ieškovė m. Atsakovė m. Šilutės rajono apylinkės teismas m. Atsakovė pareiškė prieštaravimus dėl Šilutės rajono apylinkės teismo preliminaraus sprendimo, nurodė, kad su ieškovės reikalavimais nesutinka.

Nario dydis sutampa su dydziu

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė 7 Šilutės rajono apylinkės teismas m. Teismas nurodė, kad asociacijos visuotinis narių susirinkimas nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, jei asociacijos įstatuose mokėjimo tvarka nenustatyta Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktas.

Mažoji bendrija - įstatymas. Teisės aktas. artlabas.lt

Ieškovės įstatų 6. Byloje nenustatyta, kad atsakovė, nesutikdama su nustatytu nario mokesčio dydžiu, ginčo nutarimą būtų skundusi įstatymo nustatyta tvarka, todėl, teismo vertinimu, nutarimas yra privalomas visiems asociacijos nariams.

Asociacijų įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų. Ieškovės įstatuose nustatyta, kad asociacijos narys privalo vykdyti asociacijos narių visuotinio susirinkimo bei valdymo organų sprendimus 4.

Teismo vertinimu, nors atsakovė ir nurodo, kad jai abipusiu šalių susitarimu buvo leista mokėti pusę nario mokesčio, ji ne kartą kreipėsi į ieškovę prašydama mažinti nario mokestį dėl sunkmečio, tačiau ieškovė šių klausimų nesprendė, t.

Teismas išaiškino, kad nario mokestis apskritai negali būti skaičiuojamas laikantis proporcingumo principo ir ar atsižvelgiant į jo panaudojimo tikslus, nes tai yra lojalumo asociacijai išraiška, o ne mokestis už suteikiamas paslaugas, kaip jį suvokia atsakovė.

Ieškovės įstatai jokių nario mokesčio mokėjimo išimčių asociacijos nariams nenustato, todėl teismas laikė nepagrįstais atsakovės argumentus dėl atsisakymo mokėti nario mokesčio dalį. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atsakovės apeliacinį skundą, m. Teisėjų kolegija nustatė, kad m. Nors atsakovė prašė informuoti apie galimas priemones ekonominės krizės laikotarpiu, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovė būtų priėmusi kokį nors sprendimą dėl šio atsakovės prašymo.

Iš buhalterinės pažymos kolegija nustatė, kad už m. Kolegijos vertinimu, nors formaliai klausimas dėl atsakovės mokėtino narystės mokesčio dydžio sumažinimo nebuvo išspręstas, tačiau pirmiau nurodyti duomenys patvirtina, kad nuo m.

Byloje nėra duomenų, kad nuo m.

Įstatymai ir kiti teisės aktai

Ieškovė tik m. Per visą minėtą laikotarpį ieškovė nekėlė klausimo dėl atsakovės pašalinimo iš asociacijos asociacijos įstatų 3. Kolegijos vertinimu, 7 metų terminas, per kurį atsakovė mokėjo sumažintą narystės mokestį, ir ieškovės elgesys neveikimas šiuo laikotarpiu nereiškiant jokių pretenzijų dėl netinkamai vykdomos nario mokesčio mokėjimo pareigos buvo pakankamas pagrindas susiformuoti teisėtiems atsakovės lūkesčiams dėl leidimo mokėti mažesnio dydžio narystės mokestį.

Vien ta aplinkybė, kad ieškovė įstatų nustatyta tvarka formaliai nepriėmė jokio sprendimo dėl nario mokesčio dydžio sumažinimo, negali būti lemianti, nes faktinis šalių elgesys patvirtina, jog ieškovė leido atsakovei mokėti sumažintą asociacijos nario mokestį. Jeigu ieškovė būtų nusprendusi netenkinti atsakovės m.

Spausdinti m. Pastaruoju metu smarkiai išaugus sergamumui gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, ne viena savivaldybė paskelbė gripo epidemiją mieste, o kai kurios ugdymo įstaigos uždarytos karantinui. Užpildykite neterminuotą prašymą ligos išmokai Prašymą galima užpildyti tiesiog dabar. Nebūtina laukti, kol susirgsite ir kreipsitės į gydytoją.

Kolegija sprendė, kad atsakovė tinkamai įvykdė savo pareigą sumokėti asociacijos nario mokestį už — metus, todėl konstatavo, jog Šilutės rajono apylinkės teismo m. Spręsdama klausimą dėl atsakovės pareigos mokėti nario mokestį už m. Vien ta aplinkybė, kad atsakovė tam tikrą laikotarpį nesinaudojo narystės suteikiamomis teisėmis, nėra teisiškai reikšminga nustatant jos narystės asociacijoje pabaigos momentą.

Kolegijos vertinimu, atsakovė iš asociacijos išstojo tik m. Iš m. Konstatavusi, kad atsakovė turėjo pareigą mokėti tik pusę nustatyto metinio nario mokesčio sumos, kolegija padarė išvadą, kad už m.

Kolegija sprendė, kad ši suma iš atsakovės preliminariu teismo sprendimu priteista pagrįstai. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai 9 Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos m. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Teismas pažeidė Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 13 straipsnio 6 dalies nuostatas. Atsižvelgiant į Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą, 13 straipsnio 6 dalį, ieškovės įstatų 4.

Vien tai, kad ieškovė nepriėmė jokio atskiro sprendimo dėl atsakovės prašymo sumažinti nario mokesčio dydį, nereiškia, jog šis klausimas nebuvo išspręstas ir juo labiau negali būti pagrindas pripažinti, kad ieškovė tokį atsakovės prašymą tenkino, t. Jokių susitarimų tarp ieškovės ir atsakovės dėl mažesnio nario mokesčio dydžio mokėjimo ne tik kad nebuvo, bet net ir negalėjo būti, nes šių klausimų sprendimas yra išimtinė ieškovės visuotinio narių susirinkimo kompetencija asociacijos įstatų 6.

Tam, kad būtų pripažinta, jog atsakovei leista mokėti mažesnį asociacijos nario mokestį, ji turėjo įrodyti ne tik tai, jog pateikė prašymą dėl nario mokesčio sumažinimo, bet ir tai, kad šis prašymas buvo išnagrinėtas asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir tenkintas. Priešingas aiškinimas reikštų, kad jei bet kuris asociacijos narys savo nuožiūra pradėtų mokėti mažesnį nario mokestį Nario dydis sutampa su dydziu asociacija iš karto nesikreiptų dėl priverstinio nario mokesčio mokėjimo, tai jos sutikimas dėl mažesnio nario mokesčio mokėjimo būtų preziumuojamas, apskritai netiriant, ar asociacijos narių visuotinis susirinkimas išreiškė valią šiuo klausimu.

Tai, kad ieškovė teisinių priemonių dėl skolos išieškojimo ėmėsi tik m. Teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso toliau — ir CPK, straipsnių nuostatas.

Atitinkamai negali būti vertinama kaip pagrįsta šios nutarties 14 punkte nurodyta teismo išvada. Atsakovei nuolat vėluojant mokėti nario mokestį, sumokėta jos nario mokesčio dalimi buvo dengiama ankstesnė skola Lietuvos Respublikos civilinio kodekso toliau — CK 6. Atsakovė kasmet dalyvaudavo asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose, tačiau nė karto nekėlė klausimo dėl narystės mokesčio dydžio sumažinimo ir neišreiškė pageidavimo išstoti iš Nario dydis sutampa su dydziu.

Vien ta aplinkybė, kad ieškovės įstatai nustatė galimybę pašalinti atsakovę iš asociacijos dėl netinkamo pareigos mokėti nario mokestį vykdymo, savaime neįpareigojo ieškovės šia teise pasinaudoti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nagrinėjamu klausimu yra nevienoda.

Nors teismuose iki šiol nebuvo nagrinėjama jokių bylų, kuriose būtų sprendžiamas klausimas dėl asociacijos nario pareigos mokėti narystės mokestį pažeidimo teisinių pasekmių, kasacinis teismas keliose bylose jose kasacinio teismo praktika nevienoda yra pasisakęs dėl kitų formų susivienijimų narių pareigos mokėti narystės mokestį teisinės prigimties: Kasacinio teismo m. Šioje byloje teismas atmetė reikalavimą priteisti narystės mokestį, motyvuodamas tuo, kad narystės mokesčio priteisimas už laikotarpį po to, kai narys išreiškė valią pasitraukti iš profesinės sąjungos, prieštarauja narystės asociacijoje savanoriškumo principui.

Atsakovė atsiliepimu į kasacinį skundą prašo skundą atmesti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai: Nors formaliai klausimas dėl atsakovės mokėtino nario mokesčio dydžio sumažinimo nebuvo išspręstas, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad nuo m. Ieškovės įstatų 4. Iš šios nuostatos darytina išvada, kad ieškovės įstatai nustato asociacijos nario mokesčio dydžio išimtį.

Kadangi asociacija be jokio pasiteisinimo oficialiai neišsprendė nario mokesčio mažinimo klausimo, atsakovė, neturėdama galimybių mokėti nario mokesčio kaip didelės statybinės organizacijos, m. Atsakovė neturėjo galimybės priversti ieškovę priimti sprendimus ar apskųsti asociacijos organų sprendimus, nes jie apskritai nebuvo priimti, t.

 • Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais bei šiais Įstatais.
 • Некогда я тоже ходила в школу".
 • Dydžiai | artlabas.lt
 • 5 dalykai, kuriuos reikia žinoti apie ligos išmokas | artlabas.lt
 • Большая часть которых вызвана людьми, - добавил Орел.

Ir tik atsakovei pateikus pareiškimą dėl išstojimo iš asociacijos, ieškovė, reikalavimą grįsdama CK 6. Ieškovė, teigdama, kad tikėjusi, jog atsakovė ateityje įvykdys narystės sukurtą prievolę mokėti nario mokestį, bando nepagrįstai pateisinti savo neteisėtus veiksmus. Jeigu būtų sutiktina su ieškovės pozicija ir ar tokią jos poziciją patenkintų teismas, tai nario pašalinimas iš asociacijos, kaip teisinė sankcija, būtų pakankama teisinio poveikio priemonė už asociacijos nario mokesčio nemokėjimą.

Įstatai | LNTPA

Teismas, išsamiai ištyręs visus byloje surinktus įrodymus, teisingai įvertinęs faktinius duomenis, tinkamai aiškino ir taikė asociacijos veiklą reglamentuojančias materialiosios teisės normas bei įrodinėjimo procesą reglamentuojančias proceso teisės normas, todėl pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą dėl dalies skolos priteisimo.

Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 14Dėl teisės normų, reglamentuojančių asociacijos nario pareigą mokėti nario mokestį, aiškinimo ir taikymo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, pasisakydamas dėl Konstitucijos 35 straipsnio, yra konstatavęs, kad konstitucinė teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas yra daugialypė, jos turinį sudaro teisė steigti bendrijas, politines partijas ar asociacijas, teisė įstoti į jas ir dalyvauti jų veikloje, taip pat teisė nebūti bendrijų, politinių organizacijų ar asociacijų nariu, teisė išstoti iš šių susivienijimų; asmens laisva valia — pamatinis narystės įvairiose bendrijose, politinėse partijose, asociacijose principas Konstitucinio Teismo m.

Susivienijimų autonomiškumas viešosios valdžios atžvilgiu suponuoja, inter alia be kita kojų konstitucinę teisę laikantis įstatymų savarankiškai, savo aktais įstatais, statutais ir pan.

Nario dydis sutampa su dydziu

Asmens teisė laisvai jungtis į asociacijas yra įtvirtinta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos toliau — Konvencija 11 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas turi teisę į taikių susirinkimų laisvę, taip pat laisvę jungtis į asociacijas kartu su kitais, įskaitant teisę steigti profesines sąjungas ir stoti į jas, kad būtų ginami savi interesai.

To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad naudojimuisi šiomis teisėmis netaikomi jokie apribojimai, išskyrus tuos, kuriuos nustato įstatymas ir kurie yra būtini demokratinėje visuomenėje Nario dydis sutampa su dydziu valstybės saugumo ar visuomenės apsaugos, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę arba kitų asmenų teises ir laisves; šis straipsnis nekliudo įvesti teisėtų naudojimosi šiomis teisėmis apribojimų asmenims, tarnaujantiems ginkluotosiose pajėgose, policijoje ar valstybės tarnyboje.

Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad šis Konvencijos straipsnis įtvirtina dvi lygiavertes teises — asmens teisę netrukdomam jungtis nesijungti ar stoti nestoti į asociaciją ir atsisake del nario dydzio galimybę nusistatyti veiklos taisykles, tvarkyti savo vidaus reikalus.

Juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra asociacija tokių, kaip šios bylos ieškovėssteigimą, valdymą, veiklą ir pan. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija — savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas — koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 ir 2 dalis asociacijos įstatai Kas yra berniuku narys steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje, įstatuose turi būti, be kita ko, nurodyta: asociacijos narių teisės ir pareigos; naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka bei sąlygos; visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo tvarka, sprendimų priėmimo tvarka, jeigu nesudaromas kitas organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.

Pirmiau nurodytos Asociacijų įstatymo nuostatos tiesiogiai neįtvirtina asociacijos visuotinio narių susirinkimo kompetencijos, sušaukimo tvarkos, sprendimų priėmimo tvarkos. Tai nurodyta reglamentuoti būtent asociacijos įstatais. Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad visuotinis narių susirinkimas nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, jei asociacijos įstatuose mokėjimo tvarka nenustatyta. Šio įstatymo 13 straipsnio 6 dalies nuostata Nario dydis sutampa su dydziu, kad asociacijos narys privalo laikytis asociacijos įstatų.

Šie klausimai nagrinėjamai bylai aktualiais aspektais ieškovės įstatų reglamentuojami taip: nustatyta, kad asociacijos nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio moka mokestį ar teikia paramą įstatų 4. Tokios asociacijos įstatų nuostatos teikia pagrindą daryti išvadą, kad, asmeniui tapus asociacijos nariu, atsiranda jo pareiga mokėti asociacijos nario mokestį, t.

Dalyvaudamas asociacijoje ir sutikdamas laikytis jos įstatų, taip pat vykdyti pareigas, susijusias su nario mokesčio mokėjimu, asociacijos narys naudojasi asociacijų laisve, kuri, be kita ko, apima ir laisvę išstoti iš asociacijos nebedalyvauti asociacijos veikloje. Tuo teismas įsitikina vykstant įrodinėjimo procesui, kai pateikiami, tiriami ir vertinami įrodymai.

Kai mažąją bendriją steigia du ar daugiau steigėjų ir numatoma, kad mažosios bendrijos narių susirinkimas bus mažosios bendrijos valdymo organas, steigimo sutartyje taip pat turi būti nurodytas mažosios bendrijos atstovas, jo teisės ir pareigos.

Tik teisingai nustačius teisiškai reikšmingas faktines bylos aplinkybes galima tinkamai pritaikyti vieną ar kitą teisės normą ir teisingai išspręsti ginčą.

Įrodinėjimo dalykas civilinėse bylose yra: a materialinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia ginčo šalių teisės ir pareigos; b įrodomieji faktai, t.

Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių — teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais CPK 3 straipsnio 7 dalis.

Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą žr.

Avalynės dydžių lentelė

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m. Kasaciniame skunde argumentuojama, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovei nustatyto mokėtino nario mokesčio dydžio, pažeidė ne tik Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 13 straipsnio 6 dalies, ieškovės įstatų 4. Grįsdama šiuos teiginius, ieškovė nurodo, kad teismas paneigė išimtinę asociacijos visuotinio narių susirinkimo kompetenciją žr.

Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad faktinių aplinkybių nustatymas yra bylą nagrinėjusių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų funkcija, kasacinis teismas jų iš naujo nenustato CPK straipsnio 1 dalis. Nagrinėjant bylą kasacine tvarka, fakto klausimai analizuojami tik tiek, kiek tai būtina teisės normų taikymo pagrįstumui įvertinti žr.

Spręsdami ginčą teismai skirtingai vertino faktines bylos aplinkybes: pirmosios instancijos teismas sprendė, kad asociacijos visuotiniame narių susirinkime atsakovės nurodyti klausimai nebuvo sprendžiami, taigi ji ir nebuvo atleista nuo nario mokesčio dalies mokėjimo.

Apeliacinės instancijos teismas, priešingai, pripažino, kad atsakovė tinkamai įvykdė pareigą, nes vien ta aplinkybė, jog ieškovė įstatų nustatyta tvarka formaliai nepriėmė jokio sprendimo dėl nario mokesčio dydžio sumažinimo, negali būti lemianti, kadangi faktinis šalių elgesys patvirtina, jog ieškovė leido atsakovei mokėti sumažintą asociacijos nario mokesčio dydį. Bylos duomenimis, nustatyta, kad ieškovės m. Atsakovė, teigdama priešingai, šių nustatytų aplinkybių objektyviais duomenimis nepaneigė.

Pažymėtina, kad byloje nėra nustatyta tokių duomenų, kad, atsakovei m. Priešingas aiškinimas reikštų nepagrįstą ir nepateisinamą įstatuose įtvirtintos visuotinio narių susirinkimo teisės paneigimą ir asociacijos nario savavališkumo suabsoliutinimą.

Nario dydis sutampa su dydziu

Tylėjimas arba neveikimas savaime nelaikomas pritarimu. Tylėjimas laikomas asmens valios išraiška tik įstatymų ar sandorio šalių susitarimo nustatytais atvejais CK 1. Minėta, kad asociacijų laisvė apima teisę ne tik jungtis nesijungti į asociaciją, bet ir nustatyti narystės sąlygas įstatuose.

Nagrinėjamu atveju atsakovė, be kita ko, privalėjo laikytis asociacijos įstatų įstatų 4. Bylos duomenimis, asociacijos buhalterinė pažyma apie atsakovės sumokėtą nario mokestį — m.

 • Я сомневаюсь в этом, - ответила Николь.
 • Узор на крыльях раманской бабочки оказался совершенно иным, но тем не менее столь же пестрым и причудливым.
 • Byla e3K/ - eTeismai
 • artlabas.lt > Diskusijos >
 • С нетерпением спросила Николь.

Kai yra kelios skolos, kurių grąžinimo terminai suėję, ir nė viena iš jų Nario dydis sutampa su dydziu užtikrinta, laikoma, kad grąžinta seniausia skola. Vien ta aplinkybė, kad ieškovė, remdamasi pirmiau nurodyta teisės norma, atsakovės sumokėta nario mokesčio dalimi dengė ankstesnę skolą, taip pat neteikia pagrindo daryti išvadą, jog ieškovė negali reikalauti iš atsakovės Padidinti nario storis, kylančios iš narystės teisinių santykių, įvykdymo.

Kasacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau nurodytų byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad asociacijos visuotiniame narių susirinkime nebuvo sprendžiamas klausimas dėl mažesnės nario mokesčio dalies nustatyto atsakovei, todėl pastaroji ir nebuvo atleista nuo nario pareigos įvykdymo.

Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, nusprendęs, jog atsakovė tinkamai įvykdė savo pareigą sumokėti asociacijos nario mokestį už — metus, netinkamai taikė ir aiškino asociacijos veiklą reglamentuojančias materialiosios teisės normas bei įrodinėjimo procesą reglamentuojančias proceso teisės normas, todėl nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą dėl dalies skolos priteisimo.

Apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina ir paliktinas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas CPK straipsnio 1 dalies 3 punktas, 3 dalis. Kai kasacinis skundas paduodamas šioje teisės normoje nurodytu pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką bei argumentuotai pagrįsti, kad ši praktika nagrinėjamoje byloje ginčijamu teisės klausimu yra nevienoda.

Turinys nepasiekiamas

Tai daroma analizuojant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, suformuotą bylose, kurių ratio decidendi argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas sutampa su nagrinėjamos bylos faktine fabula. Kasaciniame skunde turi būti nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą CPK straipsnio 1 Nario dydis sutampa su dydziu 3 punktas.

Konstitucinis Teismas m. Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. Teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, reikšmės negalima pervertinti, juolab suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai, atsižvelgtina į tai, ar atitinkamas precedentas atspindi susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat nuosekliai pasisakoma, kad vadovautis teismų Nario dydis sutampa su dydziu teismai turi ne a priori iš ankstobet atsižvelgdami į konkrečioje nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių kontekstą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.