Pereiti prie turinio

Norėčiau supažindinti su pagrindinėmis komiteto išvadomis ir pastabomis, kurias mes norėtume pateikti plenariniame posėdyje. Vis dėlto tai daroma bendru sutarimu. Kokios priežastys, kad tikrai ne… Ar čia vien todėl, kad nėra pinigų, ar jūs manote, kad ten nereikia tų pinigų?

Trečiadienis, m. Iki šiol nei viena iš Europos Sąjungos valstybių nėra įgyvendinusi Pekino deklaracijoje nustatytų tikslų. Nors visos valstybės narės yra ratifikavusios konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims beje, ji įsigaliojo daugiau kaip prieš keturiasdešimt metųtačiau išliekanti ir net didesnė nelygybė, deja, yra skaudi realybė. Kolegos, lyčių nelygybė yra daugialypis reiškinys.

Jūs kalbėsite? Gerbiamasis Seimo Pirmininke, gerbiamieji Seimo nariai! Šie jau besibaigiantys metai kaip niekada nualino žemės ūkį. Didžiuliai dešimčių milijonų nuostoliai patirti dėl sausros, dėl sumažėjusių produkcijos, ypač pieno, kainų, dėl kritusio dolerio kurso.

Yra ir kitų labai rimtų priežasčių, dėl ko reikia didinti žemės ūkio finansavimą. Tai materialinių ir techninių išteklių brangimas ir beveik pati mažiausia parama, palyginti Kaip padidinti valstybes kolega su ta, kurią gauna kitos devynios stojančios į Europos Sąjungą šalys. Kiti metai — paskutinieji pasirengimo stoti į Europos Sąjungą metai, todėl, logiškai mąstant, žemės ūkiui modernizuoti ir jo konkurencingumui didinti būtina skirti kur kas daugiau lėšų nei iki šiol.

Jeigu nebus užtikrintas bent minimalus žemės ūkio subjektų pelningumas, jie negalės pasinaudoti bankų paskolomis, panaudoti SAPARD lėšų ir tos paramos daugiau kaip 1 mlrd. Ltkuri ateis Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Nebuvo kompensuoti nė vienu centu dėl sausros patirti nuostoliai, nes jiems kompensuoti buvo nuspręsta panaudoti Specialiosios kaimo rėmimo programos, taip pat SAPARD fondo lėšas.

Kuo būtų galima paaiškinti tokį žemės ūkio finansavimo mažėjimą, juk valstybės biudžetas nuo m. Jeigu analizuotume ne tik Specialiąją kaimo rėmimo programą, bet visus asignavimus žemės ūkiui, miškininkystei, žuvininkystei ir veterinarijai, tai padėtis tokia pat bloga.

VDI veikla

Gerbiamieji Seimo nariai, žemės ūkis — vienintelė sritis iš visų Lietuvos sričių, kuriai finansavimas kitais metais mažėja. Tiesa, kai kas visokiais būdais bando pagrąžinti kitų metų skurdų žemės ūkio biudžetą.

Pavyzdžiui, į bendrą žemės ūkio finansavimo sumą įtraukti nieko bendra su žemės ūkiu neturintys dalykai. Tarkime, 35 mln. Kai kas dar bando aiškinti, kad žemės ūkis gauna daugiau, negu bet kada gavo, nes, girdi, daug lėšų skirta iš SAPARD fondo.

Įvertindamas tai, ką dabar pasakiau, Kaimo reikalų komitetas nusprendė siūlyti grąžinti Vyriausybei patobulinti kitų metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą atsižvelgiant į Kaimo reikalų komiteto siūlymus.

Balsavimo rezultatai: už — bendru sutarimu. Atsiprašau, žodžio prašo gerbiamasis A. Socialinių reikalų ir darbo Liaudies receptas Kaip spusteleti narys pirmininkas A. Atsiprašau aplinkos apsaugos komiteto atstovo gerbiamojo H. Ruošiasi H. Ačiū, Pirmininke. Aš irgi noriu atsiprašyti kolegos. Yra atvykę svečių iš užsienio ir laukia susitikimas. Norėčiau informuoti, kaip vyko biudžeto svarstymas mūsų komitete.

Keli bendri pastebėjimai, kuriems komitetas nepritarė. Daugiausia buvo prašymų padidinti asignavimus ortopedinei technikai. Kitiems metams, kaip ir šiems metams, yra skirta 23 milijonai. Dėkoju, kad po diskusijų Biudžeto ir finansų komitete šios lėšos bus padidintos milijonu ir bus išlaikytas toks pat lygis kaip ir šiais metais.

Deja, komitetas nepritarė atskirų ortopedines paslaugas teikiančių įmonių asignavimams. Tuo užsiima Socialinių reikalų ir darbo komitetas, nes ten yra sudaryta komisija ir ten vyksta tų lėšų skirstymas. Didelę grupę prašymų sudarė įvairūs savivaldybių prašymai dėl savivaldybių globos įstaigų. Norėčiau konstatuoti, kad savivaldybių institucijų globos įstaigos išlaikomos iš savivaldybių biudžetų lėšų, nes socialinių paslaugų įstaigų steigimas ir išlaikymas yra savarankiška savivaldybių funkcija.

Pagal Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymą savivaldybių biudžetų pajamų dydžiui turi įtakos pensinio amžiaus gyventojų skaičius, vaikų iki 6 metų ir vaikų nuo 7 iki 17 metų skaičius. Tokiu būdu šiek tiek padengiama. Pagrindiniai siūlymai, kuriuos komitetas teikė Biudžeto ir finansų komitetui. Buvo prašymas padidinti asignavimus 15 mln. Pirmiausia siūlėme padidinti asignavimus Valstybinei darbo inspekcijai 3 mln.

Mes šiais metais priėmėme Darbo kodeksą, o Darbo kodeksui gyvendinti reikia naujų etatų, nes turi būti užtikrintas kai kurių Darbo kodekso nuostatų laikymasis. Tikėsimės, kad į tai bus atsižvelgta. Šiandien yra labai daug nusiskundimų, kad Darbo inspekcija negali iki galo vykdyti savo funkcijų.

Manau, problema ne tik darbuotojų, bet ir nepaprastųjų išlaidų stygius, nes darbo inspektorius negali nuvykti ir kovoti su nelegaliais darbuotojais į kitą rajono kraštą ar į miestą, neturėdamas tam specialių priemonių.

Taip pat prašėme tūkst. Skyrius šias lėšas, nevyriausybinių vaikų organizacijų vaikų dienos centruose socialinės paslaugos būtų suteiktos didesniam vaikų iš probleminių šeimų skaičiui, kuris galėtų siekti iki vaikų. Taip pat prašėme padidinti specialią tikslinę dotaciją 3 mln.

Šios lėšos nuo kitų metų sausio 1 dienos turėtų būti skirtos vaikų teisių apsaugos tarnyboms, kurias reikia įsteigti, taip pat kitoms su tuo susijusioms funkcijoms atlikti. Kitus metus paskelbėme Invalidų metais, Neįgaliųjų metais, todėl prašome beveik 3 mln. Po diskusijų Seime buvo pasiūlyta padidinti asignavimus socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, tai yra moksleivių nemokamam maitinimui.

Šiais metais šiai funkcijai atlikti yra skirta 60 mln. Dar viena sritis, į kurią mes, diskutuodami komitete, atkreipėme dėmesį, yra darbo apmokėjimas. Ši funkcija yra Kaip padidinti valstybes kolega visiems komitetams ir niekas už ją neatsako. Jeigu mes pažiūrėtume į valstybės valdymo išlaidų augimą, tai darbo Kaip padidinti valstybes kolega didėja 31 mln. Komitetas supranta, kad dalies tų lėšų, kaip teigiama, reikia įsteigti naujoms darbo vietoms ministerijose, departamentuose, kurie dirbs su Europos Sąjunga susijusiais integraciniais klausimais.

Mes einame link to ir niekur nedingsime. Tačiau kyla daugybė klausimų, kodėl darbo apmokėjimas didėja 11 mln. Todėl ir siūlome pažiūrėti detaliau ir iš tų lėšų bandyti padengti mūsų siūlymus dėl asignavimų. Šiandien svarstysime kai kurių įstatymų pakeitimus, dėl kurių turėtų būti sutaupyta lėšų finansuojant Mokesčių inspekciją.

Tai yra pinigai, kurie gali būti panaudoti kitiems dalykams. Susipažinus, kaip yra įgyvendinamas Valstybės tarnybos įstatymas darbo apmokėjimo srityje, reikia pasakyti, kad yra didelė netvarka.

Iš principo mes negalime įgyvendinti kai kurių šio įstatymo nuostatų. Todėl kreipiuosi į visus kolegas Seimo narius, kad mes kuo greičiau grįžtume prie šio įstatymo svarstymo ir jo tobulinimo.

Pavienio įstatymo arba lydimųjų aktų teikimas, koks yra siūlytas ir šiandien dėl Seimo Kanceliarijos ir kitų institucijų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo, išderina sistemą, kuri yra pateikta įstatyme.

Komitetas yra įsitikinęs, kad pirmiausia mes turime iš principo peržiūrėti įstatymo nuostatas, kad jos būtų vykdomos, įgyvendinamos, o ne įstatymo lydimaisiais aktais nevykdyti įstatymu nustatytų normų.

Kaip ir kur padidinti varpa ir kiek kainuos Vertintoju nario matmenys

Todėl kviečiu kolegas pritarti pateiktam įstatymo projektui. Kviečiu H. Žukauską — Aplinkos apsaugos komiteto atstovą. Ruošiasi Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Laba diena, Pirmininke, laba diena, kolegos! Aplinkos apsaugos komitetas spalio 23 d. Kadangi Aplinkos ministerijos regioninių padalinių tarnautojų atlyginimų vidurkiai yra patys mažiausi valstybinių institucijų sistemoje, yra prašoma, yra siūloma aplinkos apsaugos inspektorių darbo apmokėjimui papildomai skirti 2 mln.

Įvertinant tai, kad valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai kasmet biudžetą papildo vidutiniškai apie 3 mln. Gamtos apsaugos tarnybos, vykdančios kontrolės funkciją, prašo nemažinti lėšų, skirtų transporto išlaidoms. Kadangi tai yra vienas iš pagrindinių būdų didinti biudžetą, prašo palikti bent praeitų, tai yra m. O tai reiškia, kad papildomai reikia skirti tūkst. Siekiant užtikrinti informacijos apie aplinką teikimo nacionalinius bei tarptautinius poreikius ir įpareigojimus, nuo m.

Jungtinis tyrimo centras prie Aplinkos ministerijos vykdo aplinkos kokybės stebėjimus pagal naują Valstybės aplinkos monitoringo — m. Kadangi biudžeto projekte lėšos … vykdymui numatytos tik Europos Komisijos ISPA projekto dokumentų parengimui kofinansuoti, Valstybės aplinkos monitoringo programos vykdymui papildomai reikia skirti tūkst. Ši monitoringo programa vykdoma pagal tarptautinius susitarimus, ir galimos baudos už tarptautinių įsipareigojimų nevykdymą m.

ISPA įgyvendinimo agentūra atlieka projektų priežiūrą bei konsultavimo darbus. Tai yra Europos struktūrinių fondų pinigai.

Šiuo metu Aplinkos ministerijos sistemoje iš viso dirba 7 žmonės. Aplinkos apsaugos komitetas manydamas, kad kiti metai ir Kaip padidinti valstybes kolega lėšų panaudojimas iš tarptautinių fondų yra be galo svarbus dalykas, vis dėlto prašo padidinti agentūrą dar 10 etatų ir skirti šiam reikalui tūkst. Vyriausybės strateginio planavimo komitetas pritarė šių papildomų etatų steigimui. Norime atkreipti dėmesį, kad panašios apimties SAPARD lėšų administravimą vykdo žmonių, tai yra labai didelis skirtumas.

Nuo m. Lietuvoje dėl to, kas yra siejama su aplinkos apsauga, su pavojingomis atliekomis, netyla kalbos dėl pesticidų.

The Great Gildersleeve: House Hunting / Leroy's Job / Gildy Makes a Will

Aplinkos apsaugos komitetas siūlo kiek galima greičiau baigti šią problemą ir padėti tašką. Jau įvyko konkursas, atrinkta Vokietijos bendrovė, kuri išveš iš Lietuvos ir sunaikins visas kenksmingas medžiagas.

Tačiau norint galutinai išspręsti šią problemą, daugiau prie jos negrįžti ir neleisti valstybės biudžeto lėšų, reikia skirti prie jau skirtų tūkst.

Lt, ir su šia problema bus baigta. Pritardamas Seimo nario V. Einorio pasiūlymui Aplinkos apsaugos komitetas siūlo steigti augalų genų banką prie Aplinkos ministerijos ir numatyti jam m. Šiam pasiūlymui pritarė Aplinkos, Žemės ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijos. Man atrodo, kad augalų genų bankas Lietuvoje neturi dingti, jis turi gyvuoti, tai yra nacionalinis turtas, kurio mes negalime švaistyti.

Įvertinęs visus šiuos pasiūlymus, Aplinkos apsaugos komitetas svarstydamas pritarė bendru sutarimu ir siūlo kolegoms Seimo nariams taip pat pritarti mūsų siūlymui ir prašymui.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas A. Ruošiasi Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė. Gerbiamasis Pirmininke, gerbiamieji kolegos, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, apsvarstęs įstatymo projektą dėl metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, pasiūlė pagrindiniam komitetui tobulinti pateiktą įstatymo projektą atsižvelgiant į tokius komiteto siūlymus.

Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal šiais metais priimtą Korupcijos prevencijos įstatymą, taip pat turint galvoje Nacionalinės kovos su korupcija programos, kuri šiais metais buvo patvirtinta Seimo, vykdymą, yra pavestos papildomos funkcijos.

Taip pat įvertinęs tai, kad dauguma politinių partijų pasirašė susitarimą nemažinti finansavimo teisėsaugos institucijoms, komitetas pasiūlė Specialiųjų tyrimų tarnybai Kaip padidinti valstybes kolega asignavimus padidinti 1 mln.

Tai yra bent pasiekti tai, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos asignavimai išliktų šių metų lygiu. Nes šiai tarnybai asignavimai šiems metams palyginti su m. Taigi per pastaruosius metus jie mažėjo.

Todėl komitetas mano, kad toliau mažinti STT asignavimų negalima, kitaip vargu ar galėsime rimtai kalbėti apie kovos su korupcija stiprinimą. Įvertinęs, kad yra būtinos papildomos lėšos užtikrinant Kaliningrado srities gyventojams dabar įvedamą, sakykime, specialų režimo tranzitą, komitetas siūlo valstybės sienos apsaugos tarnybai papildomai skirti 2 mln. Komitetas stengiasi ieškoti papildomų finansavimo šaltinių siekdamas patenkinti būsimus valstybės ir visuomenės saugumo užtikrinimo bei viešosios tvarkos apsaugos poreikius, pagal galimybes perskirstant numatomus asignavimus krašto apsaugą vykdančių institucijų sistemos viduje.

  • Valstybinė darbo inspekcija
  • Bendradarbiavimo technologijų akceleracija, nutolusių komandų valdymas ir įtraukimas — apie tai kalbėjome dar aisiais, tačiau spartesnei evoliucijai trūko tvirto postūmio.

Šių metų rugsėjo 19 d. Lt, iš kurių 1 mln. Lt siūloma skirti perskirstant lėšas iš KAM numatytų asignavimų. Lt taip pat yra perskirstomi paimant iš Vidaus reikalų ministerijos vidaus pulkų pagal krašto apsaugos funkciją. Šiems komiteto siūlymams pritarė Krašto apsaugos ministerija ir Vidaus reikalų ministerija.

Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog Lietuva įsipareigojo, kad policija iki Lietuvos narystės Europos Sąjungoje atitiks Šengeno sutarties reikalavimus. Tačiau šiems reikalavimams, šiems standartams įgyvendinti lėšų neskirta.

Taip pat iš esmės neužtikrinamas tinkamas, įvertinant dabartinę kriminogeninę vidaus situaciją, policijos finansavimas. Komitetas siūlo Policijos departamentui papildomai skirti 21 mln. Daugumai čia išdėstytų komiteto pasiūlymų Biudžeto ir finansų komitetas pritarė, o dėl papildomų asignavimų policijai tik iš dalies, t. Manau, kad tai nėra gerai, Vyriausybė turėtų ieškoti galimybių geriau finansuoti policiją.

Ir dar vienas klausimas. Dėl asignavimų krašto apsaugai. Daugelio komitetų žvilgsniai krypsta į krašto apsaugos sritį, ieškant lėšų kitoms sritims.

Individualumas transformuos organizacijos struktūrą

Negalime rizikuoti savo strateginiu tikslu, t. Kviečiu Sveikatos reikalų komiteto pirmininkę D. Ruošiasi Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovas. Gerbiamasis Pirmininke, gerbiamieji kolegos Seimo nariai, Sveikatos reikalų komitetas svarstė metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Kaip padidinti valstybes kolega, pritarė šiam projektui ir pateikė kai kuriuos siūlymus.

Manau, vienas iš mūsų siūlymų turėtų būti pats aktualiausias visiems Seimo nariams, t. Lėšų šaltinis būtų mažinti valstybės skolos aptarnavimo išlaidas arba atitinkamai didinti valstybės biudžeto pajamas. Žinoma, džiugu, kad Biudžeto ir finansų komitetas pritarė ir pasiūlė Vyriausybei svarstyti. Tikiuosi, kad taip pat bus gautas Seimo narių pritarimas. Komitetas taip pat siūlė skirti 2 mln. Lt Vilniaus universiteto Onkologijos instituto mokslinių tyrimų finansavimui ir nurodė šaltinį — mokslui ir studijoms skirti valstybės biudžeto asignavimai.

Šiam siūlymui, kiek žinau, pritarė Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, taip pat ir Biudžeto ir finansų komitetas. Komitetas taip pat pasiūlė skirti lėšas studentų ir rezidentų rengimui Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikose, taip pat Kauno universiteto klinikose iš mokslui ir studijoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Komitetas taip pat pasiūlė padidinti ir lėšas Sveikatos apsaugos ministerijos programoms bei Nacionalinės sveikatos tarybos programoms skirtus asignavimus.

Komitetas priėmė sprendimą nepritarti šiam siūlymui ir skirtus 2 mln. Dar noriu pasakyti, kad mes, skirstydami lėšas ir patenkindami arba atmesdami įvairių institucijų pateiktus investicinius projektus, labai kruopščiai žiūrėjome. Manome, kad tokia praktika, kai atsiranda objektai, įtraukti į investicijų programą, ten, kur nėra parengti investiciniai projektai, arba kai jie atsiranda prieš savaitę ir pradedama vaikščioti po Seimą, manome, tokia praktika yra netoleruotina ir šito reikėtų vengti.

Balsavimo rezultatai: 3 — už, 1 — prieš. Atskirosios nuomonės nebuvo. Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vardu kas kalbės? Tada kviečiu Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką A. Gerbiamasis pirmininke, gerbiamieji Vyriausybės atstovai, gerbiamieji kolegos, komitetas, išanalizavęs mums priskirtų institucijų poreikius, pateikė Biudžeto ir finansų komitetui gerai pagrįstus siūlymus.

Didelei daliai institucijų siūlėme padidinti finansavimą dėl šių pagrindinių priežasčių. Vyriausybės pateikto ir Seimo priimto Valstybės tarnybos Kaip padidinti valstybes kolega vykdymui reikalingos daugiamilijoninės lėšos, kurių neskirta. Natūraliai kyla klausimas finansų ministrei, ar reikėjo vizuoti tokį Valstybės tarnybos įstatymo projektą, žinant, kad jam įgyvendinti nebus lėšų? Kartu norėčiau paprašyti finansų ministrus, kad jie ateityje vizuotų tik tuos įstatymų projektus, kuriems įgyvendinti lėšos bus surastos ir paskirtos.

Reorganizavus Mokesčių policiją Metodas, kaip padidinti nari SNTT ir Teismų departamentą, Nacionalinę teismų administraciją, nustačius jų funkcijas, o jos yra išplėstos, būtini finansiniai ištekliai šioms funkcijoms vykdyti.

Funkcijų skirta daug, o lėšų joms vykdyti skirta per mažai, todėl prašytume Vyriausybę išanalizuoti mūsų pateiktą pažymą ir nuspręsti, ar atsisakome dalies minėtoms institucijoms paskirtų funkcijų, ar randame lėšų joms finansuoti? Teismų kreditorinių įsiskolinimų už komunalines ir ryšio paslaugas padengimas. Juk šie įsiskolinimai ne žaizda, kuri užgyja, juos reikės dengti kartu su delspinigiais iš šių metų biudžeto ir vėl metų gale reikės lįsti į naujas skolas.

Manau, kad tokia praktika, be nuostolių biudžetui, nieko gero neduoda. Atskirai norėčiau kalbėti apie policiją. Numatomi etatai, jau iš dalies kalbėjo kolega iš Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, numatomi etatai Europolo biure, Šengeno sutarčiai vykdyti, … biure. Aš noriu pasakyti, kad čia numatyti etatai ne Policijos departamento nuožiūra, bet yra patvirtinti nutarimais ir įstatymais. Numatomos būtinos lėšos, t. Vyriausybei turėtų būti žinoma, kad artėja tas laikas, jis, matyt, artės gana greitai, kai viešosios policijos pareigūnai vaikščios ne su baigiančiomis suplyšti uniformomis, o su raudonais raiščiais ant rankovių.

Aš jau nekalbu apie tokius dalykus kaip Vilniuje, sostinėje, esantį policijos komisariatą, kuris įsikūręs ne jam tinkančiame pastate, bet transformatorinėje. Užsieniečiams iš dviejų korpusų Lukiškėse rodomas tik vienas. Antras yra avarinės būklės. Ar mes turime laukti, kol bus žmonių aukų, tada sudarysime parlamentinę komisiją, kuriai vadovaus kolega G. Dalinkevičius, skirsime lėšų iš Vyriausybės rezervo ir tada galvosime, ką daryti.

Viltis, kad antras Lukiškių korpusas ištuštės ir jį bus galima nugriauti, dar tik tolimos ateities vizija. Nauji kodeksai. Vyriausybės prašymu jų įsigaliojimas atidėtas iki kitų metų gegužės mėnesio, bet jau šiandien reikia mokyti prokurorus, kriminalistus ir teisėjus.

Šių lėšų nėra, jos neskirtos, ir mes rodysime visuomenei puikų pavyzdį, kad įstatymų vykdyti nebūtina.

Administratorius – Puslapis 8 – AKSK

Tuo tarpu Europos pareigūnai pasidžiaugę, kad Lietuvoje tikrai įdiegtas valdžių atskyrimo principas, sako, kad reikia didinti teisėjų gebėjimus. Sakykite, kaip juos didinti, jei nenumatome jų mokyti. Naujas Bausmių vykdymo kodeksas reikalaus kalėjimų pertvarkos. Iš kur paimti lėšų? Turiu omenyje, kad bus trys grupės kaltinamųjų. Atskira kalba apie priešgaisrinę apsaugą. Mes žinome, kokį darbą priešgaisrinė apsauga dirbo praeitais metais, žinome jų poreikius.

Kas gali pasakyti, sakykime, darbo poreikiai tokie, kas gali nepritarti tokiems poreikiams? Darbo užmokesčiui bei įnašui į socialinį draudimą, kreditorinių įsiskolinimų nuo metų padengimui, gaisrinės technikos bei transporto remontui išlaikymui žinome, kokią turi technikągelbėjimui ir Kaip padidinti valstybes kolega technikos darbo užtikrinimui, gaisrinių pastatų eksploatavimui, priešgaisrinės apsaugos ryšių ir valdymo sistemos darbo užtikrinimui, veiklai būtino trumpalaikio materialaus turto įsigijimui, uniforminei aprangai ir specialiosioms priemonėms, pagaliau pareigūnų kvalifikacijos kėlimui.

Aš nekalbu apie Valstybės tarnybos įstatymą, su juo susijusį pakeitimą, dėl atitinkamo atlyginimų prieaugio dėl šio įstatymo. Lėšų, kaip žinote, reikia bent jau toms reikmėms, be Valstybės tarnybos įstatymo, apie 9 mln.

Jų, kaip matome, neskirta. Na ir paskutinį norėčiau klausimą. Yra toks Nacionalinis nusikaltimų prevencijos centras. Tai yra viešoji įstaiga, bet jos steigėjai yra tokios garbingos institucijos kaip Seimas, Vyriausybė, beje, Finansų ministerija, Aukščiausiasis Teismas ir dar kažkuri penkta įstaiga, aš neatsimenu, prašo 60 tūkst.

Kaip as padidinau nari 5 cm 14 dienu Nariu irankiai nera laikini

Šitas centras teikia visą informaciją apie nusikalstamumo tendencijas Lietuvoje pagal rajonus, pagal ką tik norite. Mes 60 tūkst. Lt nerandame. Tai arba mes šitą viešąją įstaigą naikiname, garbingieji steigėjai, arba nuo kiekvieno steigėjo po 10 tūkst.

Mano pasiūlymas būtų toks. Mes skiriame didžiules lėšas kovai su išoriniu menamu priešu, nors man ir dabar neaišku, kuri iš mūsų kaimynių nori su mumis kariauti. Anksčiau buvo aišku, o dabar, kai prasidėjo šilčiausia draugystė tarp buvusių nesutaikomų priešų, pasidarė nebeaišku. Tuo tarpu kovai su vidiniu priešu, kriminaliniu pasauliu, mes skiriame nepalyginamai mažiau dėmesio, nors mūsų piliečiui kur kas svarbiau, kad jis nebūtų užmuštas, apvogtas, išprievartautas ar apgautas.

Bet mes laikome tai antraeiliu ar trečiaeiliu prioritetu. Bet ar tai gerai, aš labai nuoširdžiai abejoju. Todėl prašau Vyriausybės išanalizuoti komiteto pateiktą pažymą. Dabar labai trumpai aš pateiksiu komiteto oficialią išvadą. Komiteto pasiūlymai, pastabos Pritaikymo varpa pataisos. Atsižvelgiant į tai, kad formuojant metų valstybės ir savivaldybių biudžetą nebuvo įvertinta ir paskaičiuota, kiek papildomai lėšų pareikalaus Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso Kaip padidinti valstybes kolega, Bausmių vykdymo kodekso, Teismų įstatymo čia visi numeriai yra duotiValstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3, 6 straipsnių ir įstatymo priedėlio pakeitimas vėlgi numeris duotasValstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymas numeris duotasĮstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 4, 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Korupcijos prevencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ir kitų ar penkių nutarimų, Šengeno veiksmų plano, taip pat Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo š.

Štai visi valstybės — Vyriausybės, Seimo — dokumentai duoti, jie priimti, geri dokumentai, o štai kai reikia jiems skirti lėšų, tai mes neskiriame. Ponai, arba mes dokumentų nepriimkime, arba jeigu jau Vyriausybė pasirašo tuos dokumentus, tai būkite malonūs, pasakykite, kad tų lėšų bus.

Nario dydis sutampa su dydziu Pratimai su nuotraukomis padidinti nari

Taigi komiteto siūlymas yra toks: Teisės ir teisėtvarkos komiteto kuruojamoms institucijoms, kurios yra nurodytos lentelėje, papildomai skirti mln. Dabar dėl galimų padidinimo šaltinių. Nors Teisės ir teisėtvarkos komitetas ypatingai neieškojo tų šaltinių, tik numatė, sakyčiau, asignavimus valstybės skolos aptarnavimui, bet aš dar turėčiau vieną pasiūlymą. Jeigu šių metų BVP, tai skaičius bus vienas, jeigu tų metų, kai buvo pasirašytas susitarimas, skaičius bus visai kitas, ir mes gausime dar papildomai apie 50 mln.

Kviečiu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininką P. Gerbiamasis Seimo Pirmininke, gerbiamieji Vyriausybės atstovai, Savivaldybių asociacijos atstovai ir kolegos!

Komitetas labai ilgai ir atsakingai svarstė pagal savo kompetenciją Vyriausybės pateiktą kitų metų Valstybės ir savivaldybių biudžetų pagrindinių rodiklių įstatymo projektą, išnagrinėjo labai daug įvairių savivaldybių, taip pat Savivaldybių asociacijos pasiūlymų. Lt ir dokumentų mikrofilmavimo bei restauravimo medžiagoms įsigyti — 80 tūkst. Šiam pasiūlymui iš dalies pritarta. Siūloma skirti tūkst. Švietimo, mokslo ir kultūros, taip pat Biudžeto ir finansų komitetai.

Padidinti Valstybinei paminklosaugos komisijai skiriamus asignavimus 20 tūkst. Lt Lietuvos Respublikos ratifikuotomis konvencijomis prisiimtiems Kaip padidinti valstybes kolega dėl nacionalinės kultūros paveldo išsaugojimo politikos formavimo įgyvendinti bei dvarų išsaugojimo koncepcijai parengti, atitinkamai sumažinus asignavimus Kultūros ministerijai.

Pasiūlymui pritarta. Siūloma skirti 20 tūkst. Lt, nemažinant Kultūros ministerijai skiriamų asignavimų. Mokslui ir studijoms papildomai skirti nors 14 mln. Lt valstybės biudžeto asignavimų, kad bent IV ketvirtyje būtų galima padidinti asistentų atlyginimą ir įvykdyti Seimo bei Vyriausybės įsipareigojimus.

Šiam pasiūlymui nepritarta — nėra galimybių. Švietimo ir mokslo ministerija numato IV ketvirtyje parengti atitinkamus teisės aktus dėl atlyginimo padidinimo. Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Skirti papildomus asignavimus 2 mln. Lt Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos kalinių mitybai, šildymui, pareigūnų aprangai įsigyti. Šiam pasiūlymui pritarta, siūloma skirti 2 mln.

Skirti papildomus asignavimus tūkst. Lt Vilniaus apygardos administraciniam teismui keturių naujų teisėjų bei jų sekretorių etatams finansuoti. Šiam pasiūlymui iš dalies pritarta, siūloma skirti tūkst.

Lt, nes jau numatyta papildomai pateiktame projekte tūkst.

Pojūčių technologijos visur – nuo valgyklų iki komandos formavimo

Tas pats komitetas. Skirti papildomus asignavimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Biudžeto ir finansų komitetas siūlo tūkst.

Butkevičius — tūkst. Pasiūlymui iš dalies pritarta, siūloma skirti tūkst. Teisės ir teisėtvarkos komitetas siūlo nemažinti asignavimų Lietuvos Konstituciniam Teismui. Pasiūlymui nepritarta — nėra galimybių. Padidinti Generalinės prokuratūros asignavimus 1 mln. Tikslinant biudžetą jau yra numatyta papildomai skirti 3 mln. Biudžeto ir finansų Penio dydzio metodai, Vidaus reikalų ministerija.

Nedidinant bendros asignavimų sumos, padidinti Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo užmokesčiui skiriamus asignavimus iki tūkst. Projekte numatyta skirti tūkst. Pasiūlymui iš dalies pritarta. Siūloma skirti darbo užmokesčiui tūkst.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas. Patikslinti įstatymo projekto 7 straipsnio 4 dalį ir 7 priedėlį ir savivaldybėms numatomas skirti lėšas paskirstyti Kaip padidinti valstybes kolega savivaldybes.

Pasiūlymui nepritarta. Skolos įstatymo projekte numatytas lėšų paskirstymas pagal savivaldybes, ir lėšos teisinei pagalbai bus pervedamos pagal faktiškai padarytas išlaidas. Nėra tikslių duomenų, kiek savivaldybės neteks pajamų dėl alkoholio ir tabako licencijų perregistravimo.

Tas pats komitetas siūlo skirti papildomus asignavimus 4 mln. Lt naujai įsteigtų savivaldybių įsikūrimo išlaidoms padengti. Tai yra Rietavo savivaldybei — tūkst. Lt, Pagėgių savivaldybei — 1 mln. Lt, Kalvarijų — 1 mln. Lt, Kazlų Rūdos — tūkst. Lt, Elektrėnų — tūkst. Lt, atitinkamai papildant įstatymo 2 straipsnį ir 4 priedėlį. Iš dalies pritarta.

Siūloma skirti 2 mln. Lt, paskirstyta atsižvelgiant į pajamų vykdymo duomenis. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Lietuvos savivaldybių asociacija siūlo pateikti skaičiavimus, kokią įtaką savivaldybių biudžetams turės licencijavimo alkoholiui ir tabakui tvarkos pakeitimas, t. Civilinio kodekso įsigaliojimas nuo š. Siūlymui pritarta. Siūloma skirti savivaldybių biudžetams 6 mln. Užsienio reikalų komitetas. Nemažinti Užsienio reikalų ministerijai šių metų Kaip padidinti valstybes kolega biudžete numatytus asignavimus Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ambasadų užsienyje apsaugos sistemų kūrimui tūkst.

Padidinti tarptautinei komisijai Nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti skiriamus asignavimus 60 tūkst. Šiam pasiūlymui pritarta, siūloma skirti 60 tūkst. Seimo narys A. Skirti Neringos miesto savivaldybei papildomai 1 mln. Lt specialią dotaciją Nidos aerodromo rekonstrukcijos būtiniausiems darbams užbaigti.

Gerbiamieji Seimo nariai V. Einoris, V. Velikonis, Z. Mačernius, M. Pronckus, M. Bastys, G. Mikolaitis, G. Kniukšta, A. Padidinti valstybės biudžeto deficitą 28 mln.

Lt ir šias lėšas skirti: 20 mln. Lt — melioracijai ir dirvų kalkinimui, 8 mln. Lt — specialiosios kaimo rėmimo programos priemonėms finansuoti. Šiems pasiūlymams nepritarta atsižvelgiant į tai, kad deficitas suderintas su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis. Seimo narys M.

Sumažinti asignavimus Krašto apsaugos ministerijai 20 mln. Lt ir šias lėšas skirti žemės reformai finansuoti. Šiam pasiūlymui nepritarta, tai prieštarautų Krašto apsaugos finansavimo strategijos įstatymui. Gerbiamoji Seimo narė S.

Sumažinti asignavimus, skiriamus Valstybinei lošimų priežiūros komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tūkst. Lt ir šias lėšas skirti Valstybinei ligonių kasai. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 27 straipsnyje nustatyta, kad priežiūros komisija išlaikoma iš valstybės lėšų.

Šiai institucijai turi būti skiriami asignavimai, užtikrinantys galimybę vykdyti visas Azartinių lošimų įstatymu pavestas funkcijas. Gerbiamasis Seimo narys A. Padidinti asignavimus 50 tūkst. Lt Archyvų departamentui Ypatingojo archyvo pažymų parengimo ir išdavimo išlaidoms padengti ir nemažinti valstybės investicijų metų programoje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui finansuoti investicijų tūkst. Šiam pasiūlymui nepritarta, tačiau yra svarstoma galimybė 50 tūkst.

Lt skirti Archyvų departamentui iš Vyriausybės rezervo. Pasiūlymai, į kuriuos Vyriausybė atsižvelgs rengdama m. Nuo m. Mes siūlome tai spręsti sudarant m.

Ūkio subjektų priežiūra

Tai tiek yra gauta komitete Seimo narių siūlymų. Kaip jūs išgirdote, į atskirus siūlymus yra atsižvelgta, į kai kuriuos atsižvelgta iš dalies ir į kai kuriuos siūlymus atsižvelgti nebuvo galimybių.

Tai tiek trumpai, nors nelabai. Ačiū gerbiamajam pranešėjui. Kreipiuosi į kolegę K. Jūs klausti ar kalbėti? Jūs klausti? Gerbiamasis ministre, vis dėlto liūdna ir manęs neįtikino, aš neišgirdau argumentų, kodėl Generalinei prokuratūrai trūkstama suma, kurios jie prašė ir dėl kurios mūsų komitetas ir Biudžeto ir finansų komitetas pritarė, neskirta.

Kodėl vis dėlto buvo nuspręsta neskirti to milijono tūkst. Aš norėčiau vis dėlto argumentų. Kokios priežastys, kad tikrai ne… Ar čia vien todėl, kad nėra pinigų, ar jūs manote, kad ten nereikia tų pinigų? Ačiū už klausimą. Aš nemanau, kad nereikia. Yra 3,5 mln. Jeigu priėmimo metu pasiūlysite kokiai funkcijai tuo milijonu tūkst.

Kaip jūs pastebėjote, tai nėra didelis perskirstymas. Dar 17 mln. Kol kas neradome galimybių. Kolega B. Dėkoju, pirmininke. Aš norėčiau atkreipti l. Iš tikrųjų iš dalies patenkinote Aplinkos ministerijos ir komiteto prašymą, bet tai yra lašas jūroje, ką jūs duodate. Antras dalykas — vandens permetimas iš Šventosios upės į Nevėžį. Tai yra debeto padidinimas ir taršos išsklaidymas. To irgi jokiu būdu negalima atsisakyti. Ir yra daug kitų klausimų.

Aš iš karto ir nurodau jums šaltinį. Juk aplinkosaugos institucijos nevienareikšmiškai vertina Nidos oro uostą. Aš manyčiau, kol ten neišnagrinėti iki galo klausimai, gal mes neskubėkime skirti Nidos oro uostui, o atiduokime tuos pinigus Aplinkos ministerijai, kad Kaip padidinti valstybes kolega iš dalies, bent šie tiek palengvintume jų dalią.

Aš dar norėčiau atkreipti dėmesį čia jau buvo kalbėta į Generalinės prokuratūros problemas. Juk tiesiog gėda, kai prokurorai susideda po kažkiek litų, samdo mašiną, kad nuvažiuotų į įvykio vietą. Nors jūs ir paminėjote 3,5 mln. Lt, bet abejoju, ar to tikrai pakaks, nes antram pusmečiui, kiek man žinoma, prokuratūra absoliučiai neturi lėšų.

Ir Vilniaus administracinis teismas. Irgi kūrėsi.

Pirkti uz padidins nariu aparatas 3 cm storio

Tai, ką jūs skyrėte,tų tūkst. Taip pat reikėtų išnagrinėti. Dėkoju jums. Ačiū už klausimus. Taip, aplinkosaugai tūkst. Tik aš noriu priminti, kad vakar iš Vyriausybės rezervo buvo skirta pesticidų programai, kuri čia buvo taip pat siūloma įtraukti, iš biudžeto tūkst. Dabar dėl Nidos oro uosto, kaip matėte, buvo prašymas 1 mln.

Mes pažiūrėjome dokumentus, faktiškai skiriama tūkst. Jokių papildomų darbų finansuoti nenumatoma. Skiriama kreditoriniam įsiskolinimui padengti. Taip, Generalinei prokuratūrai 3,5 mln. Ir dėl Administracinio teismo taip pat buvo apskaičiuota, kiek naujų etatų, naujų sekretorių, tas, kas buvo numatyta pirminiame variante, papildomai yra skirti pinigai. Kolega P. Gerbiamasis ministre, gerai, kad yra skirta 6 mln.

Bet juk yra įstatymas, jeigu yra priimami kokie nors sprendimai, tai bendroji dotacija nustatoma bendrąja tvarka pagal įstatymą, pagal formulę. Kodėl taip jūs bendrosios dotacijos nepakoregavote kiekvienai savivaldybei pagal Metodikos įstatymo atitinkamą straipsnį ir atitinkamą formulę? Buvo toks siūlymas… apskritai 6 mln.

Siūlymas buvo pagal kiekvieną savivaldybę. Tačiau yra formulės, bet tos formulės… žinote, kad yra naujas Savivaldybių biudžetų nustatymo metodikos įstatymas, ir, kiek faktiškai neteks savivaldybės pajamų, šiandien tiksliai niekas negali atsakyti.

Todėl, aš manau, kad bus dengiamos faktinės netektys ir visos faktinės netektys bus padengtos. Kolegė J. Mano klausimą paklausė. Kolega A. Gerbiamasis pranešėjau, ne pirmą kartą užduosiu tą patį klausimą. Socialinė apsauga Lietuvoje pagal peržiūrėtą biudžetą praranda apie 8 mln.

Iš jų dalis, be jokios abejonės, yra dėl funkcijų perdavimo apskritims ir panašiai. Tačiau bet kokiu atveju lieka 5 mln. Mes pakankamai kukliai prašėme padidinti, nedidelėm sumom invalidų reabilitacijos programoms, taip pat padidinti asignavimus Raudonajam kryžiui, irgi kuklios sumos. Tačiau, deja, Biudžeto ir finansų komitetas sako, kad nenurodėme lėšų šaltinių, nors aiškiai yra nurodyti buvusios socialinės apsaugos srities asignavimai.

Vis dėlto nepavyko taip padaryti ir tik gana kuklios sumos yra skiriamos. Ar jūs nemanote, kad tai ne visai turėtų tenkinti mūsų komitetą ir visą Lietuvos socialinę apsaugą?

Kaip aš jau minėjau, kiek laikinoji Vyriausybė turėjo galimybių, tiek iš dalies tenkino jūsų prašymus. Noriu tik priminti, kad bendra prašymų suma buvo mln.

Kolega J. Gerbiamasis ministre, kai rudenį, gruodžio mėnesį, tvirtinome biudžetą, buvo toks pažadas, kad skirsite lėšų Ukmergės aukštesniosios verslo mokyklos statybai, nes dabar tenka mokiniams važinėti apie 20 km, tėvai neturi pinigų ir kartais tenka nutraukti mokslą dėl pinigų trūkumo, nes niekas nekompensuoja tų važinėjimų.

Šita mokykla lyg ir priskirta ne savivaldybei, o Švietimo ministerijai. Švietimo ministerija neturi pinigų. Ar nebūtų galima surasti poros milijonų, kad būtų baigta bent dalies tos mokyklos statyba ir kad ji pradėtų veikti?

Kaip tik dabar yra rengiama ir peržiūrima nauja valstybės investicijų programa. Pagal pernai priimtą įstatymą švietimui kitais metais bus gerokai padidintas finansavimas, preliminariai mln. Aš manau, iš tų mln. Lt bent porą milijonų tai mokyklai užbaigti nebus sudėtinga surasti. Kolega Z. Ačiū, posėdžio pirmininke. Gerbiamasis ministre, aš suprantu, kad biudžetas nėra guminis, tačiau vis dėlto norisi grįžti prie tų 29 mln. Jūs gerai žinote tą didįjį žemdirbių suvažiavimą, kuriame dalyvavo ir tuometinis premjeras gerbiamasis R.

Jame buvo pažadėti 29 mln. Šitie pinigai įvairiose instancijose jau yra dalijami, ir jeigu šiandien nebus laikomasi šitų skaičių, visų aukščiausių pareigūnų pažadai ir liks tik pažadai. Kaip jūs pastebėjote, pirmajame biudžeto variante tie 29 mln. Tačiau svarstant Seimo komitetuose buvo pasiūlyta Vyriausybei sumažinti ir dabar pagal antrąjį variantą liko 10 mln.

Likę pinigai skirti žemės reformai, kur iš tikrųjų trūksta pinigų. Dėl to, kaip pastebėjote, iš tos eilutės, kur buvo numatyta 29 mln.

Iš viso šiais metais žemės reformai būtų skirta 34 mln. Tokios sumos reikia šiais metais, kad toliau tęstume Kaip padidinti nari 13 cm reformą. Taigi buvo pritarta Seimo atskirų komitetų pasiūlymams, tačiau aš dar kartą noriu pabrėžti, kad galutinį sprendimą priimsime čia, Seime, balsuodami už šito projekto priėmimą arba nepriėmimą.

Ačiū gerbiamajam ministrui. Jūsų paklausė visi užsiregistravę Seimo nariai. Prašom, gerbiamasis ministre. Baigdamas aš norėčiau atkreipti gerbiamųjų Seimo narių dėmesį į tokias septynias pozicijas.

Pagal Seimo statutą mes šiandien priimsime sprendimą, ar šioje sesijoje mes šio biudžeto patikslinimui pritarsime, ar atidėsime jį vėlesniam laikui. Yra tokios septynios problemos, kurias, manau, reikia spręsti dabar. Pirmoji būtų tokia: perskirstyti asignavimus tarp Finansų ministerijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos, tai yra vežėjams negautoms pajamoms atlyginti dėl važiavimo tolimojo susisiekimo autobusais lengvatų pagal Transporto lengvatų įstatymą — 9 milijonai.

Jau šiandien Finansų ministerija užversta raštais, kad tokių pinigų nėra. Skirti papildomai žalos atlyginimui nukentėjusiems dėl sveikatos sužalojimo darbe ir susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei. Tam tikslui reikia skirti 8 mln. Savivaldybės šių pinigų neturi, ir faktiškai žalos atlyginimas, šiuo atveju mokėjimas, yra sustojęs. Švietimo ir mokslo ministerijai socialiai remtinų šeimų vaikų vasaros poilsiui organizuoti Kaip padidinti valstybes kolega 1,5 mln.

Vasara atėjo, matote, 29 laipsniai šilumos, reikia priimti vieną ar kitą sprendimą. Generalinei prokuratūrai ūkio išlaidoms — 3,5 mln. Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai kreditoriniams įsiskolinimams padengti — 7,5 mln. Žemės reformai vykdyti — 19 mln. Žemės ūkio ministerijai iš dalies apmokėti fizinių ir juridinių asmenų reikalavimus už bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją — 10 mln. Aš tokius skaičius pasakiau tam, kad pamąstytumėte prieš priimdami vieną ar kitą sprendimą.

Ačiū už dėmesį. Statutas numato po klausimų diskusijas. Diskusijoje dalyvauti yra užsirašę trys Seimo nariai. Kviečiu kolegę K. Gerbiamasis posėdžio pirmininke, gerbiamieji kolegos, aš ketinu pasakyti tik keletą minčių, nes, mano įsitikinimu, šis antrasis svarstymas, tiesą sakant, turi prasmę tik iš dalies.

Vakar Kaip padidinti valstybes kolega sueigoje aš siūliau, ir būtent tokiai pozicijai pritarė ir dabartinis premjeras A. Brazauskas mūsų frakcijos susitikime su juo, kad iš esmės susiformavus naujajai Vyriausybei ir, žinoma, suformavus jos programą derėtų giliau pažiūrėti į pataisas, kurios tik ką buvo pateiktos. Tas variantas, kuris šiandien yra antrą kartą svarstomas, gali būti gerokai pakoreguotas.

Dar kartą pabrėžiu, Vyriausybės programa ir biudžetas turi būti suderinti, nes biudžetas aiškiai parodo tuos ar kitus Vyriausybės programos prioritetus. Visi puikiai suprantame, kad keičiasi ne tik Vyriausybės sudėtis, bet ir politinė kryptis, programinė ekonomikos ir, žinoma, tuo pat metu ir finansų politikos kryptis. Nuo laisvos rinkos nuostatų persiorientuojama į logiškus, daugeliui iš mūsų suprantamus socialinės rinkos, socialiai orientuotos rinkos ekonomikos principus.

Tai galima realizuoti panaudojant finansinius instrumentus ir biudžeto formavimo bei skirstymo galimybes. Žinoma, sutinku su tuo, kad dabar keisti mokesčių sistemą ir iš esmės keisti biudžeto įplaukų struktūrą būtų nelabai racionalus dalykas. Tačiau ir disponuojant tais pačiais ištekliais, kurie susiformuotų pagal Kaip padidinti valstybes kolega šiuo metu veikiančią įplaukų struktūrą, vis dėlto asignavimų vertinimas turėtų būti padarytas naujosios Vyriausybės.