Pereiti prie turinio

Mūsų pasiūlytas metodas įgalina tokias nanostruktūras gaminti masiškai, kadangi išvengiama serijinio pavienių nanodalelių litografinio formavimo—mūsų atveju nanodalelės iš koloidinio tirpalo pačios susirenka į joms skirtas vietas. Ištyrėme magnetroniniu dulkinimu nusodintas dviejų skirtingų DTAD tipų dangas: hidrogenizuotas dangų sudėtyje yra ir vandenilio atomų ir nehidrogenizuotos su skirtinga Al atomine koncentracija jose.

Publikacijų reikšmingumas Instituto mokslininkų vykdoma mokslinė veikla skirta mikro- ir nanostruktūrų, mikrosistemų, mikroelektromechanikos, optoelektronikos, nano- optikos, puslaidininkių įrenginių tyrimams ir su tuo susijusioms technologijoms kurti. Atliekami tyrimai yra daugiakrypčiai, tarpdisciplininiai, aktualūs šiuolaikinei visuomenės raidai.

Moksliniai rezultatai viešinami tarptautinėse konferencijose, publikuojami prestižiniuose tarptautiniuose aukštus citavimo indeksus turinčiuose ir įrašytuose į Clarivate Analytics, Web of Science sąrašą žurnaluose.

Mokslininkai yra įvairių mokslo leidinių redakcijos komisijose. ACS Nano Šiame straipsnyje nagrinėjamas naujas optinis reiškinys — paviršiaus gardelės rezonansas tvarkingai išdėliotų nanodalelių kolektyvinis optinis atsakasbei originalus jam reikalingų struktūrų gavimo būdas pasinaudojant nanodalelių saviranka kapiliarinėmis jėgomis.

Pademonstravome, kad šis itin jautrus šviesos bangos ilgiui reiškinys gali būti išgaunamas ant specialiai pagamintų, raštuotų padėklų tam tikra tvarka išdėliojant tauriųjų metalų aukso, sidabro nanodaleles.

Isradimai, skirti padidinti nari

Mūsų pasiūlytas metodas įgalina tokias nanostruktūras gaminti masiškai, kadangi išvengiama serijinio pavienių nanodalelių litografinio formavimo—mūsų atveju nanodalelės iš koloidinio tirpalo pačios susirenka į joms skirtas vietas. Tokios paviršiaus gardelės rezonansu pasižyminčios struktūros leidžia manipuliuoti šviesa ir lokaliai stiprinti elektrinį lauką, kas ypač svarbu kuriant itin jautrius biojutiklius ar nanolazerius.

Skirti padidinti nari Photonics Šiame straipsnyje nagrinėjama ultratrumpų šviesos impulsų sąveika su sidabro nanodalelėmis ir iš jų sudarytomis nanostruktūromis. Kadangi sidabro nanomedžiagų spalva priklauso nuo skirti padidinti nari dydžio, kuris virpant šiek tiek kinta, šiuos virpesius galima vizualizuoti dinaminiuose šviesos sugerties spektruose.

Isradimai tvarkingus nanodalelių raštus užfiksavome šių ultrasparčių virpesių įtaką didesnio nuotolio reiškiniui — paviršiaus gardelės rezonansui tvarkingai išdėliotų nanodalelių kolektyviniam optiniam atsakuikuris yra itin jautrus jį kuriančių nanodalelių sklaidomos šviesos spalvai.

Isradimai, skirti padidinti nari

Mūsų pastebėti dėsningumai leis kurti ultrasparčius aktyvios optikos elementus bei atvers galimybes atsirasti naujai nanolazerių kartai. Materials Šiame straipsnyje pateikiami KTU Medžiagų mokslo institute sukurtos įbrėžimus užsigydančios polimerinės plėvelės UV spinduliuote sutinklintų formą įsimenančių tiolių-enų pagrindu tyrimo rezultatai.

Isradimai, skirti padidinti nari

Pademonstruota, jog ši plėvelė ne tik reaguoja į temperatūros pokyčius, kaip į užsigydymo procesą sužadinantį išorinį stimulą, bet geba užsigydyti įbrėžimus ir įprastoje aplinkos temperatūroje. Itin svarbu, kad susintetintas polimeras yra lankstus ir optiškai skaidrus, ir gali būti panaudotas kuriant įvairius optoelektroninius prietaisus.

Sparti mokslo pažanga ir aktyvus mokslo žinių diegimas į klinikas iš esmės pakeitė vėžio diagnostiką ir gydymą.

Auštinė Jurkevičiūtė, Algridas Lazauskas, Tomas Tamulevičius, Andrius Vasiliauskas, Domantas Peckus, Šarūnas Meškinis, Sigitas Tamulevičius, Structure and density profile of diamond-like carbon films containing copper: study by X-ray reflectivity, transmission electron microscopy, and spectroscopic ellipsometry Thin solid films Šiame straipsnyje pristatomos tiesioginių ir netiesioginių vidinės sluoksniuotų nanokompozitinių dangų sandaros tyrimo metodų galimybės.

Magnetroninio dulkinimo būdu nusodinus deimanto tipo anglies dangas su vario nanodalelėmis buvo pastebėta, kad jos savaime sluoksniuojasi atskirant fazes turinčias daugiau vario ar daugiau amorfinės anglies. Akivaizdžiausiai šis sluoksniškumas matosi atlikus pralaidumo elektroninės mikroskopijos tyrimą, tai tiesioginis vidinės struktūros tyrimas, kuris yra destruktyvus.

Isradimai, skirti padidinti nari

Šių dangų tyrimui mes išbandėme nedestruktyvius metodus, tai Rentgeno spindulių reflektometriją ir spektroskopinę elipsometriją. Sudarius atitinkamus modelius buvo parodyta, kad šiais netiesioginiais metodais nustatyta sandara daugeliu atveju puikiai atitinka tiesioginius elektroninės mikroskopijos bei mikroanalizės tyrimus.

Tokiu būdu šiame straipsnyje pirmą kartą skirti padidinti nari aprašytos šių metodų galimybės analizuojant nanosluoksniuotas dangas, atskleidžiant kiekvieno iš metodų ribas ir privalumus. Algirdas Lazauskas, Jonas Baltrusaitis, Linas Puodžiukynas, Mindaugas Andrulevičius, Gintautas Bagdžiūnas, Dmytro Volyniuk, Virginija Jankauskaitė, Characterization of urea derived Nariu Padidinti kremas realus carbon nitride and resultant thermally vacuum deposited amorphous thin films: Structural, chemical and photophysical properties Carbon Šiame straipsnyje pademonstruotas vienas iš efektyviausių polimerinio anglies nitrido dar kitaip žinomo kaip grafitinis angies nitridas sintezės metodų, nagrinėtos šios medžiagos cheminės ir struktūrinės savybės.

Taikant analitinius metodus parodyta, kad tokiu metodu sintezuota medžiaga pasižymi geresnėmis struktūrinėmis ir morfologinėmis savybėmis nei sintezuotos anksčiau naudotais metodais. Šiame darbe taip pat buvo patvirtintas realiausias polimerinio anglies nitrido didelės molekulės struktūros modelis.

Publikacijų reikšmingumas Instituto mokslininkų vykdoma mokslinė veikla skirta mikro- ir nanostruktūrų, mikrosistemų, mikroelektromechanikos, optoelektronikos, nano- optikos, puslaidininkių įrenginių tyrimams ir su tuo susijusioms technologijoms kurti. Atliekami tyrimai yra daugiakrypčiai, tarpdisciplininiai, aktualūs šiuolaikinei visuomenės raidai.

Buvo pademonstruota, kad iš šios sintezuotos medžiagos galima vakuuminio terminio garinimo būdu suformuoti amorfinius C3N sluoksnius, kurie gali būti plačiai panaudojami kuriant naujus optoelektorninius prietaisus. Domantas Peckus, Šarūnas Meškinis, Andrius Vasiliauskas, Erika Rajackaitė, Mindaugas Andrulevičius, Vitoldas Kopustinskas, Sigitas Tamulevičius, Structure and optical properties of diamond like carbon films containing aluminium and alumina Applied Surface Science Šiame straipsnyje aprašomi deimanto tipo anglies dangų dangų, kurių sudėtyje yra skirtingos erdvinės konfigūracijos anglies atomų — būdingų Isradimai deimantui bei grafitui su skirtinga aliuminio nanodalelių koncentracija DTAD:Al tyrimų rezultatai.

Роберт обнял Элли.

Ištyrėme magnetroniniu dulkinimu nusodintas dviejų skirtingų DTAD tipų dangas: hidrogenizuotas dangų sudėtyje yra ir vandenilio atomų ir nehidrogenizuotos su skirtinga Al atomine koncentracija jose.

Žinoma, jog AlCx formavimasis paprastai yra labai neefektyvus, o jo susidarymui paprastai reikia aukštesnės nei oC temperatūros, todėl dažniausiai sintezės metu, kuri vyksta esant gerokai mažesnei temperatūrai pavyzdžiui, kambario temperatūrai DTAD:Al plėvelėse AlCx nesusidaro.

Isradimai, skirti padidinti nari

Tai, kad AlCx mums pavyko gauti palyginti labai žemoje kambario skirti padidinti nari yra įdomus rezultatas, o geresnis mūsų naudoto sintezės metodo supratimas ateityje gali prisidėti prie Isradimai AlCx dangų ruošimo. Aukšto šiluminio laidumo, mažo šiluminio plėtimosi ir didelio lūžio rodiklio dėka šios dangos gali būti plačiai pritaikytos optoelektronikoje. Aprašytas pakankamai nesudėtingas magnetroninis dangų paruošimo metodas ateityje gali prisidėti prie plačių AlCx praktinių taikymų.

Plėvelės buvo modifikuojamos švitinant nm šviesos bangos ilgio lazeriu pasirenkant įvairius veikimo režimus. Vanadžio pentoksido ir grafeno oksido nanokompozitinių plėvelių fizinių ir cheminių savybių pokyčiai buvo išsamiai apibūdinti atlikus rentgeno spindulių difrakcijos, rentgeno fotoelektronų spektroskopijos, Ramano sklaidos ir elektronų mikroskopijos tyrimus.

Tai ypač svarbu taikant šias medžiagas ličio jonų baterijose, superkondensatoriuose, lauko tranzistoriuose, jutikliuose.

Civilinio proceso kodeksas

ACS Appl. Interfaces A giant negative piezoresistive effect change in the electrical resistivity of material when mechanical strain is applied was observed for hydrogenated diamond-like carbon DLC and DLC-based nickel nanocomposite DLC:Ni films. The observed relative change in resistance was at least 30 times larger than for monocrystalline silicon, the most often used piezoresistive material.

These results open the path towards the novel, very precise sensors.

Seimo nario komandoje – šeši patarėjai

Nasibulin, Yutaka Skirti padidinti nari, Simas Račkauskas. The Journal of Physical Chemistry C. Šiame straipsnyje anaziluojama kaip cinko oksido ZnO nanomedžiagų forma lemia jų elektrochemines savybes.

Buvo palygintos skirtingos ZnO formos: tetrapodai, nanodalelės ir nanovielos.

Isradimai, skirti padidinti nari

Nustatyta, kad ZnO tetrapodai, susintetinti mūsų laboratorijoje pasižymi geresnėmis elektrocheminėmis savybėmis nei komercinis ZnO nanodalelės, nanovielos. Dėka išsamiai išnagrinėtos ZnO nanostruktūros bei formos įtakos elektrocheminėms savybėms, šis tyrimas bus naudingas kuriant ateities biosensorius.