Pereiti prie turinio

Toks buvo tikslas ir paties įstatymo, ir paties modelio be kaltės. Zeleckis: Aš manau lygiai taip pat: tikrai iš pradžių turėtų būti gana didelis didėjimas, nes kriterijai kol kas apibrėžti labai neaiškiai, bus daug klausimų, ginčų, ar tai išvengiama, ar neišvengiama žala. Yra reikalingos dvi sąlygos: žala turi būti patirta teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ir tai yra neišvengiama žala. Pernai, pasak ministro patarėjos I. Mokslininkė atkreipė dėmesį į tai, kad, įgyvendinus žalos sveikatai atlyginimo be kaltės modelį, atlygintina žala susieta su vertinimu, ar žala kilo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu ir ji nėra traktuojama kaip neišvengiama žala, t. Teismas, įvertindamas neturtinę žalą pinigais, nustatydamas jos dydį, atsižvelgia į visas reikšmingas bylos aplinkybes, žalos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, taip pat vadovaujasi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais CK 6.

Narys didinti urologa

Jos nuomone, žalos atlyginimo procese teismams ir toliau teks itin reikšmingas vaidmuo, be kita ko, aiškinant teisinio reguliavimo nuostatas, plėtojant žalos atlyginimo principus. Todėl šių institucijų laukia atsakinga ir itin reikšminga užduotis.

Nuo kitų metų – paprastesnė žalos atlyginimo pacientams tvarka - LRT

Tai, mano manymu, turėtų supaprastinti įrodinėjimo procesą ir civilinės atsakomybės sąlygų taikymą. Be to, atsižvelgiant į tai, kad Apraše nustatyti atlygintinos žalos dydžiai, tai turėtų sumažinti ir kreipimųsi į teismą skaičių, leistų ginčus išspręsti komisijoje.

Vadinasi, žalos atlyginimas pacientams būtų efektyvesnis ir ekonomiškesnis. Naujojo teisinio reguliavimo taikymo perspektyvos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantės M. Morkūnaitės nuomone, šiuo metu kalbėti apie tai, ar naujai įtvirtintas modelis pateisino įstatymų leidėjo, visuomenės lūkesčius, dar anksti. Teisinis reguliavimas neseniai įsigaliojo, todėl svarbu analizuoti ir vertinti, kaip jis bus toliau realizuojamas praktikoje.

Žalos dydis bus vertinamas balais

Kita vertus, pasak pašnekovės, pozityviai vertintinas pats siekis ieškoti geresnės tvarkos, kuria remiantis pacientų bei jų artimųjų patirta žala galėtų būti atlyginama, nustatomi nekokybiški sveikatos priežiūros paslaugų teikimo atvejai, egzistuojančios sisteminės klaidos.

Juk sveikata, kaip rodo ir šiuo metu pasaulyje vykstantys procesai, iš tiesų yra viena iš esminių vertybių. Teisėja J. Varanauskaitė antrino kolegei teigdama, kad asmens sveikata yra viena svarbiausių, nesunkiai pažeidžiamų, ne visada atkuriamų ar neįmanomų atkurti vertybių, todėl turi būti itin saugoma.

Realu, kad pagal naująjį reguliavimą daugiau ginčų dėl pacientų patirtos žalos atlyginimo bus išspręsta ikiteismine tvarka ir mažiau skundų dėl komisijos sprendimų bus teikiama teismams. Mediko nuomonė Dr. Pats kreipimosi, žalos nustatymo ir atlyginimo mechanizmas tampa daug paprastesnis, nereikalauja specialių teisinių žinių. Komisija, į kurią kreipsis pacientas ar jo artimasis, pati surinks dokumentus, esant poreikiui, prašys ekspertų išvadų, kurioms padaryti reikalingos specifinės žinios.

Nuorodos kopijavimas

Taigi mažėja priešprieša tarp paciento ir gydytojo ar gydymo įstaigos. O paciento teisė Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į teismą sveikatai padarytos žalos atlyginimo klausimais, jeigu jis liks nepatenkintas komisijos sprendimu, visada galės būti įgyvendinta.

Manau, kad pacientams sąlygos gauti kompensacijas už jų sveikatai gydymo įstaigoje padarytą žalą yra palengvintos, todėl daugiau jų kreipsis dėl pažeistų teisių naująja tvarka.

Vadovaujantis BK straipsniu, bauda sumažinta vienu trečdaliu ir skirta 30 MGL ,80 Eur dydžio bauda, kurios mokėjimas atidėtas vieneriems metams, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Nukentėjusiosios nepilnametės V. Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų A.

Net neabejoju, kad tokių nagrinėjimų, trukusių iki 7 metų, tikrai išvengsime. Darandė: Šiuo atveju yra Vyriausybės priimtas turtinės ir neturtinės žalos nustatymo aprašas, kuriame gana detaliai aptariamos aplinkybės, kuriomis remiantis taikomi tam tikri koeficientai ir nustatomas žalos dydis.

Šiandien turime konkretų teisės aktą, kuris reglamentuoja žalos dydžius. Iki sausio 1 d. Zeleckis: Jeigu lygintis su kitomis Europos šalimis, tai Lietuvoje labai mažai prašoma kompensacijų ir teismuose nagrinėjamų bylų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Mano manymu, dabartinė atnaujinta tvarka, kai supaprastintas procesas ir, svarbiausia, gerokai greitesnė galimybė gauti išmokas, tikrai turėtų padidinti skaičių pacientų, kurie prašys žalos.

Tarkime, JAV medikai vis dar atsisako atlikti kai kurias nebūtinas operacijas, kol negavo Kongreso patikinimo, kad jie nebus persekiojami. Ar galėtų medikas tokioje situacijoje atsisakyti, nes, tarkim, jis neturi pakankamai priemonių užkirsti kelią galimai infekcijai?

Pigieji generiniai vaistai Lietuvoje — brangesni nei kitur Pacientai, kurie mano, jog gydydamiesi patyrė žalą, prašyme Komisijai turės ją įvardinti, nurodyti prašomos kompensacijos dydį bei aplinkybes, kurios pagrindžia tiek pačią žalą, tiek jos dydį. Ministerijos teigimu, nesudėtingais atvejais, kai nereikės ekspertų išvadų ir kitų duomenų bei paaiškinimų, Komisija sprendimus priims ne vėliau kaip per du mėnesius, o sudėtingais atvejais sprendimas gali užtrukti ir iki trijų mėnesių. Kompensacijos bus išmokamos per mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos. Komisija sprendimą atlyginti žalą priims nevertindama gydymo įstaigos ir ją padariusio gydytojo kaltės.

Darandė: Šioje vietoje sveikatos priežiūros paslaugų sfera ir sritis yra reglamentuota ir ekstremalių situacijų vadovo sprendimais, ir sveikatos apsaugos ministro įsakymais. Medicinos paslaugos yra teikiamos tose ribose, kiek leidžia teisės aktai.

Jeigu tose ribose, kuriose leidžia teisės aktai, atsisakoma teikti medicinos paslaugas, tokiu atveju galima kalbėti apie kažkokius žalos atlyginimo atvejus.

Gydymo įstaigoms nebereikės draustis

Advokatas Arūnas Žlioba, besigilinantis į sveikatos teisę, tvirtina, kad ši tvarka apriboja kai kurias piliečių teises: "Iš principo naujoji tvarka yra sveikintinas dalykas. Šiaip ar taip, blogiau nei dabar galiojanti tvarka tikrai nebus. Tačiau yra naujosios tvarkos minusų. Kai kurios šios tvarkos nuostatos riboja konstitucinę piliečių teisę kreiptis į teismą.

Žalos reguliavimo procesas

Dabar sakoma, kad pacientui, norinčiam gauti žalos atlyginimą, nereikės teisininko. Tai yra demagogija.

Pilnai nariai nuotraukos storis

Visų pirma, žmogus nežino, ką daryti, kur kreiptis, kokius dokumentus surinkti. Antra, jis negali įvertinti savo jėgų, nežino, ar jo argumentai pakankami, ar jis turės pakankamai vidinės jėgos.

Žala pacientams dėl medikų klaidų bus atlyginama paprasčiau | artlabas.lt

Aš labai abejoju, ar žmonės patys savo galva sugebės surašyti prašymus žalos atlyginimui gauti. Žlioba įsitikinęs, kad atskiru įstatymu nereikia nustatyti žalos atlyginimo pacientams tvarkos.

Balkūno nuotr.

Juk nukentėjęs žmogus eismo įvykio atveju ar greitojo kredito negrąžinimo atveju nesikreipia į jokias komisijas. Jis kreipiasi į teismą, kur sprendžiama jo byla. Gydymo įstaigoms nebereikėtų draustis civilinės atsakomybės draudimu — pacientų patirta žala būtų atlyginama iš specialios sąskaitos. Į ją įstaigos mokėtų įmokas, analogiškas dabartinėms, pervedamoms draudimo įmonėms.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Kaip aviacijoje. Komiteto vadovės duomenimis, beveik 2,5 tūkst.

Nario dydis 27 cm

Pavyzdžiui, metais žalos išmokas gavo 35 pacientai, jiems išmokėta ,2 tūkst.