Pereiti prie turinio

Remiantis m. Pusiau kritinis naudojimas kontaktas su sveikomis gleivinės membranomis nepažeidžiant audinių pvz.

Betė FriedanGloria Steinem ir kitos moterys vadovavo naujai feminizmo bangai. Moterys siekė politinės, socialinės ir ekonominės lygybės. Dėl Votergeito Pusiau nariu medicininiai dydziaim. Ričardas Niksonas tapo pirmuoju JAV prezidentu, atsistatydinusiu iš prezidento posto. Niksonas buvo kaltinamas trukdymu teisingumui ir piktnaudžiavimu prezidento galiomis. Už tai jam grėsė apkalta. Po prezidento atsistatydinimo, prezidento pareigas perėmė viceprezidentas Džeraldas Fordas.

Prezidento Džimio Katerio administracija, dirbusi 8-ojo dešimtmečio pabaigoje, pasižymėjo stagfliacija ir įkaitų krize Irane. Ronaldo Reigano išrinkimas prezidentu m. Dėl Reigano politikos labai pasikeitė šalies mokesčių ir išlaidų prioritetai. Reigano antroji kadencija žinoma dėl Irano-Kontros skandalo ir diplomatinių santykių su Sovietų Sąjunga pagerėjimo. Vėlesnis Sovietų Sąjungos žlugimas baigė šaltąjį karą. Pasaulio prekybos centras m. Ilgiausias ekonominis pakilimas šiuolaikinėje JAV istorijoje truko nuo m.

Šiuo laikotarpiu valdė Klintono administracija. Al-Qaeda teroristų pilotuojami užgrobti civilinių skrydžių lėktuvai rėžėsi į Pasaulio prekybos centro pastatus Niujorke ir Pentagono pastatą Vašingtone.

Teroro išpuolių metu žuvo beveik trys tūkstančiai žmonių. Kaip atsaką į teroristų išpuolius, Bušo administracija pradėjo karą su terorizmu. Talibų sukilėliai ir toliau kovoja partizaniniame kare.

Tarptautinės amnestijos organizacija angl. Amnesty International apkaltino Jungtines Valstijas žmogaus teisių pažeidimais, įvykdytais kovoje su terorizmu, įskaitant ir pažeidimus Irako kare. Jis yra pirmasis juodaodis JAV prezidentas. Vakarinė Jungtinių Valstijų Kapitolijauskuriame renkasi Kongresaspusė Jungtinės Amerikos Valstijos yra seniausia pasaulyje egzistuojanti federacija.

Tai konstitucinė respublika, kurioje dominuoja daugumos valdymas, tačiau mažumos teises gina įstatymas.

 1. Kam skiriama ir mokama šalpos neįgalumo pensija nuo m.
 2. Kaip ir kur padidinti vyru peni
 3. Jei Viena padidejo
 4. Nario dydis erekcijos metu
 5. Сбоку Кэти могла довольно близко видеть лицо отца.

Pagal Amerikos federalinė sistemą, piliečiai paprastai yra pavaldūs trims valdžios lygiams: federalinei, valstijos ir vietinei valdžiai. Vietinės valdžios pareigos dažniausiai yra padalinamos apygardos valdžiai ir miestų savivaldoms. Dauguma atveju, vykdomosios ir leidžiamosios valdžios pareigūnai yra renkami apygardoje gyvenančių piliečių daugumos balsais.

Federaliniame lygyje nėra proporcinio atstovavimo sistemos, o dar žemesniuose lygiuose ši sistema yra labai reta. Federaliniame ir valstijų lygmenyje teisėjų ir aukštų pareigūnų kandidatūras paprastai iškelia įstatymų vykdomosios institucijos, o įstatymų vykdomieji organai sprendžia, ar pritarti, ar atmesti pateiktą kandidatūrą.

Tačiau keletas valstijų teisėjų ir pareigūnų vis dėlto yra renkami piliečių. Pietinis Baltųjų Rūmų fasadas. JAV prezidento namai ir darbo vieta. Federalinė valdžia yra sudaryta iš trijų šakų: Įstatymų leidžiamoji valdžia. Ši valdžios šaka leidžia įstatymus, skelbia karą, ratifikuoja sutartis, kontroliuoja valstybės biudžetą, turi teisę apkaltos būdu iš posto pašalinti pareigas einantį valdžios atstovą.

Įstatymų vykdomoji valdžia. Šis pareigūnas gali vetuoti įstatymų projektus, kol šie neįsigaliojo. Jis taip pat skiria savo kabineto narius ir kitus pareigūnus, administruojančius ir priverčiančius vykdyti federalinius įstatymus ir politiką.

Teisminė valdžia. Šios valdžios pareigūnai išaiškina įstatymus arba panaikina tuos, kurie prieštarauja konstitucijai. Kiekvienas narys atstovauja savo kongresinę apygardą. JAV Atstovų Rūmų nariai yra renkami dvejiems metams. Rūmų vietos yra proporcingai paskirstomos valstijoms, remiantis valstijų gyventojų skaičiumi.

Vienas toks paskirstymas galioja 10 metų. Po dešimties metų vietų skaičius valstijoms yra nustatomas, remiantis naujausiais valstijų gyventojų skaičiaus duomenimis. Pagal m. Jungtinių Valstijų Senate dirba narių, po du iš kiekvienos valstijos. Senatoriai yra renkami šešerių metų kadencijai. JAV prezidentas yra renkamas ketveriems metams. Žmogus negali būti išrinktas prezidentu daugiau nei du kartus. Prezidentas yra renkamas netiesioginiu balsavimu. JAV prezidentas yra renkamas, naudojantis netiesiogine rinkikų kolegijos sistemapagal kurią lemiami rinkėjų balsai yra paskirstomi proporcingai su rinkikų kolegijos balsais.

Aukščiausiąjį teismą sudaro 9 nariai, renkami iki gyvos galvos. Valstijų valdžios institucijos yra sudaromos panašiu principu kaip ir federalinė valdžia, išskyrus Nebraskos valstijąkurios įstatymų leidžiamoji institucija turi tik vienerius rūmus.

Jungtinės Amerikos Valstijos

Valstijų gubernatoriai yra renkami tiesioginiu balsavimu. Tiek valstijų, tiek federalinės valdžios išleisti įstatymai yra peržiūrimi. Originalus JAV konstitucijos tekstas nustato federalinės valdžios struktūrą ir funkcijas. Konstitucijoje taip pat yra nustatytas federalinės valdžios santykis su atskira valstija.

Pirmajame JAV konstitucijos straipsnyje teigiama, kad kiekvienas asmuo turi teisę būti pristatytas į teismą, kad būtų išsiaiškintas žmogaus suėmimo teisėtumas. Trečiasis JAV konstitucijos straipsnis baudžiamosiose bylose kiekvienam žmogui garantuoja teisę į prisiekusiųjų teismą.

Norint priimti JAV konstitucijos pataisas, reikalingas trijų ketvirtadalių valstijų pritarimas. JAV konstitucija buvo taisyta 27 kartus. Pirmosios dešimt pataisų, kurios sudaro Teisių bilįir oji JAV konstitucijos pataisa sudaro Jungtinių Valstijų žmogaus teisių pagrindą. Barakas Obama prisaikdinamas į prezidentus Beveik visą Jungtinių Valstijų egzistavimo laikotarpį šalyje veikė dvipartinė sistema.

Visų lygių renkamiems neskiriamiems pareigūnams išrinkti atskirose valstijose rengiami pirminiai rinkimai, juose iš didžiųjų partijų išrenkami visuotinių rinkimų kandidatai. Nuo m.

52010DC0443

Po pilietinio karo, nuo m. Jungtinių Valstijų politinėje kultūroje Respublikonų partija laikoma centro dešiniosios arba konservatyviosios pakraipos, o demokratų partija laikoma centro kairiosios arba liberalios pakraipos partija. Dauguma šiose teritorijose gyvenančių žmonių yra gan liberalių pažiūrų, todėl demokratai čia turi didžiausią palaikymą.

Šių teritorijų gyventojai laikosi gan konservatyvių pažiūrų ir dažniau balsuoja už respublikonus. Europos medicinos prietaisų reglamentavimo pagrindai Su medicinos prietaisų sauga ir naudojimu susijusios taisyklės Europos Sąjungoje buvo suderintos dešimtajame dešimtmetyje: m. Šie trys teisės aktai sudaro teisinį pagrindą, susijusį su medicinos prietaisais. Jais siekiama tiek užtikrinti aukšto lygio žmogaus sveikatos apsaugą ir saugą, tiek ir vidaus rinkos veikimą.

Visų pirma: - Vienkartiniam naudojimui skirtų prietaisų etiketėje turi būti nurodyta, kad prietaisas skirtas vienkartiniam naudojimui[4]. Metodika Konsultacijos su medicinos prietaisų ekspertų grupe Siekdamos išnagrinėti klausimą, Komisijos tarnybos nuo m.

Šią grupę sudaro nacionalinių kompetentingų tarnybų, medicinos prietaisų pramonės ir kitų medicinos prietaisų srities suinteresuotųjų šalių atstovai. Nacionalinių kompetentingų tarnybų atstovai buvo paraginti nurodyti padėtį jų šalyse, kiek tai susiję su medicinos prietaisų apdorojimu, o pramonės ir kitų suinteresuotųjų šalių atstovų paprašyta pateikti informacijos, susijusios su jų veikla.

Viešos konsultacijos Siekiant surengti kuo išsamesnes konsultacijas nuo m. Komisijos svetainėje buvo paskelbtas klausimynas.

Kaip padidinti varpa 3 cm 3 dienas

Atsakymus pateikė įvairios suinteresuotosios šalys, įskaitant nacionalines kompetentingas tarnybas, medicinos prietaisų bendroves, viešąsias ir privačias asociacijas pvz. Po minėtų dviejų konsultacijų m. Komisijos svetainėje paskelbtas apibendrintas dokumentas[11]. Seminaras Remdamosi minėtų konsultacijų ir susitikimų su įvairiomis suinteresuotomis šalimis išvadomis bei tikrinamųjų vizitų tiek vienkartinių medicinos prietaisų gamintojo patalpose, tiek ir apdorojimo patalpose, rezultatais, Komisijos tarnybos m.

Seminare dalyvavo nacionalinių kompetentingų tarnybų ir medicinos prietaisų pramonės atstovai, apdorojimo paslaugų teikėjai bei įvairūs medicinos prietaisų sektoriaus ekspertai. Šio seminaro rezultatai m. SCENIHR nuomonė Siekdama užtikrinti didžiausią apsaugos lygį ir gauti skaidrų ir nepriklausomą šio klausimo tyrimą, Komisija paprašė Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto[14] angl.

Konkrečiai, Komiteto paprašyta įvertinti, ar naudojant apdorotus vienkartinius medicinos prietaisus kyla pavojus žmogaus sveikatai, ir, jei taikoma, nurodyti pavojų žmogaus sveikatai bei nustatyti, kokiomis sąlygomis arba kokia paskirtimi naudojant apdorotus vienkartinius medicinos prietaisus kyla rizika.

Todėl kuriant medicinos prietaisus yra įvertinama tai, kad jie bus kartotinai naudojami ir tai turi reikšmės renkantis žaliavas ir modeliuojant prietaisą. Tai reiškia, kad gamintojas, atsižvelgdamas į naudotas žaliavas ir į produkto modelį, privalo patvirtinti apdorojimo procesą, kuris bus taikomas siekiant užtikrinti, kad medicinos prietaisas tokio apdorojimo metu nebus pakeistas, tiks numatytai paskirčiai ir bus saugus kartotinai naudoti.

Todėl rinkoje buvo tai pačiai paskirčiai skirtų kartotinio naudojimo ir vienkartinių medicinos prietaisų. Tai klaidino ligonines ir kartais, siekiant atsižvelgti į didėjantį finansinį spaudimą, kai kurie medicinos prietaisai ligoninėse arba trečiųjų šalių apdorojimo paslaugų teikėjų buvo ir toliau apdorojami, nepaisant to, kad jie buvo skirti vienkartiniam naudojimui.

Vienkartiniai medicinos Pusiau nariu medicininiai dydziai, kaip antai adatos arba angioplastiniai kateteriai, nėra sukurti ir sumodeliuoti taip, kad juos būtų galima apdoroti, be to, gamintojas neprivalo pateikti instrukcijos arba nurodyti patvirtintą procesą, kuriuos taikant būtų galima apdoroti saugiai prietaisą; gamintojas turi pateikti tik informaciją apie jam žinomas savybes arba techninius veiksnius, dėl kurių gali kilti pavojus kartotinio prietaiso naudojimo atveju.

Todėl apdorojimas atliekamas pagal naudotojo arba apdorojimo paslaugų teikėjo taikomas procedūras, neturint visos informacijos apie prietaiso modelį arba sudėtį.

Šalpos neįgalumo pensija

Pagal Nyderlandų pateiktą ataskaitą[16] vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo procesas, ypač valymas, yra veiksmas, kurio paprastai negali atlikti ligoninėse, kadangi mažai tikėtina, kad jos turės tinkamą įrangą, žinių, patirties ir išteklių. Be to, reikia atsižvelgti į vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo etikos, atsakomybės, ekonomikos ir aplinkos aspektus, kurie plačiau išdėstomi šioje ataskaitoje.

 • Kokie produktai pades padidinti seksualini nari
 • Steroidai ir nario dydis
 • Jungtinės Amerikos Valstijos – Vikipedija
 • Getisbergo mūšism.
 • EUR-Lex - DC - LT
 • Jei Viena padidejo
 • Pirmoje šio dokumento dalyje pateikta pagrindinė informacija, o antroje ir trečioje ataskaitos dalyse išskiriamas daugkartinių medicinos prietaisų apdorojimas ir vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimas.
 • Šalpos neįgalumo pensija | artlabas.lt

Padėtis Europos Sąjungos lygmeniu Vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo veikla šiuo metu nėra reguliuojama Europos Sąjungos lygmeniu, ši veikla Europoje reguliuojama skirtingais nacionaliniais teisės aktais. Keletoje šalių leidžiama apdoroti vienkartinius medicinos prietaisus ir yra nustatytos gairės pvz. Padėtis tarptautiniu lygmeniu Tarptautiniu lygmeniu padėtis yra skirtinga, ypač: Jungtinėse Amerikos Valstijose [17] prieš apdorojant arba kartotinai naudojant medicinos prietaisus trečioji šalis arba ligoninės apdorojimo paslaugų teikėjas privalo atitikti tuos pačius reikalavimus, kurie taikomi originalios įrangos gamintojams, įskaitant dokumentų pateikimą, pateikiant įspėjimą prieš išleidžiant produktus į rinką ir gaunant patvirtinimą, Pusiau nariu medicininiai dydziai įmonių registraciją ir visų produktų nurodymą sąraše, ataskaitų apie nelaimingus atsitikimus pateikimą, prietaisų, kurių ydos gali turėti svarbių pasekmių, sekimą, nesaugių prietaisų taisymą arba pašalinimą iš rinkos ir atitiktį gamybos ir ženklinimo reikalavimams.

Kanadoje Kanados visuomenės sveikatos departamentas Health Canada pagal galiojantį aktą vienkartinių medicinos prietaisų kartotinio naudojimo nereguliuoja ir jo reglamentuose nėra nuostatų dėl tokios kompetencijos.

Kai kurios provincijos uždraudė kartotinį vienkartinių kritinio naudojimo prietaisų naudojimą, o kitos provincijos numatė, kad ligoninės turėtų kreiptis į licencijuotus apdorojimo paslaugų teikėjus. Australijoje [18] paslaugų teikėjas, apdorojantis medicinos prietaisą, kuris buvo skirtas vienkartiniam naudojimui, tampa apdoroto prietaiso gamintoju ir todėl jis turi taikyti susijusią produkto atitikties vertinimo procedūrą.

Vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo aspektai, susiję su visuomenės sveikata Siekiant nustatyti ir apibūdinti galimus pavojus ir riziką, susijusius su apdorotų vienkartinių medicinos prietaisų naudojimu, Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto angl.

SCENIHR buvo paprašyta pateikti mokslinę nuomonę dėl apdorotų medicinos prietaisų, skirtų vienkartiniam naudojimui, saugos. Ši nuomonė[20] priimta m. SCENIHR nustatyta rizika ir pavojai Abiejų kategorijų prietaisams vienkartiniams ir daugkartiniams medicinos prietaisams prieš kartotiną naudojimą būtinas valymas, dezinfekcija ir arba sterilizacija. Daugkartiniams medicinos prietaisams skirtos procedūros, sąlygos ir kartotinio naudojimo dažnumas yra numatomi kuriant prietaisą.

Šiame etape taip pat įvertinama medžiaga ir prietaiso forma. Daugkartinių medicinos prietaisų gamintojas turi pateikti informaciją apie apdorojimo procedūras, kurių reikia laikytis, o vienkartinių medicinos prietaisų atveju tai netaikoma. SCENIHR pateiktoje nuomonėje nurodė pagrindinius pavojus ir riziką, susijusius su vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimu.

Po naudojimo visi medicinos prietaisai, su kuriais pacientai turėjo sąlytį, Pusiau nariu medicininiai dydziai būti užkrėsti, įskaitant patogeninius mikroorganizmus, kuriuos gali būti sunku pašalinti valant, dezinfekuojant arba sterilizuojant.

Jei šių veiksmų efektyvumas nėra tinkamai patvirtintas, dėl likusio užkrato kyla pavojus užkrėsti kitą pacientą, kuriam naudojamas šis medicinos prietaisas. Atlikus simuliacijos tyrimus ir keletą klinikinių tyrimų nustatyta, kad apdorojant vienkartinius medicinos prietaisus jie gali būti netinkamai išvalyti, dezinfekuoti ir arba sterilizuoti, todėl apdorotas vienkartinis medicinos prietaisas gali būti užkrėstas ir kartotinai naudojant apdorotą vienkartinį medicinos prietaisą gali atsirasti pavojus užkrėsti.

SCENIHR išskyrė specifinę problemą — ankstesnio užkrato pašalinimą, nes visišką viruso pašalinimą galima užtikrinti tik taikant agresyvius valymo metodus, kurie netinkami paprastai naudojamoms medžiagoms.

Istekliai Foto Middle Matmenys Nariai

Šis klausimas buvo išsamiau išnagrinėtas ankstesnėje SCENIHR nuomonėje dėl iš žmogaus gautų produktų saugos atsižvelgiant į naują Creutzfeldt — Jacob ligos variantą[21]. Kartotinai naudojant prietaisą dėl apdorojant susidariusių cheminių likučių gali kilti toksinis pavojus. Be to, gali pakisti prietaiso fizinės ir cheminės savybės, o tai gali turėti įtakos apdoroto vienkartinio medicinos prietaiso naudojimui.

Nustatyta, kad apdoroto vienkartinio medicinos prietaiso struktūra arba funkcionalumas gali pakisti ir gali būti padaryta žala pacientui arba sveikatos priežiūros darbuotojams, pvz.

Rizika visų pirma yra susijusi su prietaiso naudojimu. Remiantis Spaulding klasifikacija, kurią peržiūrėjo Alvarado[22], galima išskirti trijų kategorijų prietaisus. Ši klasifikacija yra pagrįsta rizika, susijusia su prietaiso naudojimu, priklausomai nuo įsikišimo laipsnio, neatsižvelgiant į tai, ar šie prietaisai skirti vienkartiniam, ar daugkartiniam naudojimui.

Nekritinis naudojimas paprastai tik liečiantis su sveika oda arba be kontakto su pacientupvz. Pusiau kritinis naudojimas kontaktas su sveikomis gleivinės membranomis nepažeidžiant audinių pvz. Kritinis naudojimas chirurginio įsikišimo procedūros pvz. Apdorojimo atveju didžiausia rizika kyla tuomet, kai apdorotas vienkartinis medicinos prietaisas yra naudojamas medicininio įsikišimo procedūroms, o mažiausia rizika kyla naudojant tik išoriniu būdu kontaktui su oda.

Užregistruotų nelaimingų atsitikimų skaičius yra nedidelis, nors galima teigti, kad galbūt pranešama ne apie visus atvejus. Be to, ilgalaikis poveikis gali būti neatpažintas arba nepriskirtas apdoroto medicinos prietaiso naudojimui. Išvados dėl vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo aspektų, susijusių su visuomenės sveikata SCENIHR nustatė tris pagrindinius pavojus, t.

tepalas padidinti nario kaina

Specifinė problema — ankstesnio užkrato pašalinimas, nes viruso pašalinimą galima užtikrinti tik taikant santykinai agresyvius valymo metodus, kurie netinkami paprastai naudojamoms medžiagoms.

Siekiant nustatyti ir sumažinti galimus pavojus, susijusius su konkrečiu vienkartiniu medicinos prietaisu, visas apdorojimo ciklas, prasidedantis nuo šių vienkartinių medicinos prietaisų surinkimo po pirmo naudojimo iki galutinės sterilizacijos ir pristatymo, įskaitant jo naudojimo veiksmingumą, turi būti įvertintas ir patvirtintas.

Atsižvelgiant į jų savybes ir kai kurių vienkartinių medicinos prietaisų sudėtingumą, ne visi vienkartiniai medicinos prietaisai yra tinkami apdoroti. Didžiausia rizika kyla tuomet, kai apdorotas vienkartinis medicinos Didziausias penis nuotrauku dydis yra naudojamas kritinei procedūrai, t. Priešingai, rizika yra daug mažesnė nekritinių medicinos procedūrų atveju, kuomet naudojami apdoroti vienkartiniai medicinos prietaisai.

Vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo etikos ir atsakomybės aspektai esant dabartinei padėčiai Be aspektų, susijusių su visuomenės sveikata, vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimas gali būti susijęs su etikos ir atsakomybės problemomis.

Etikos aspektai Kaip pabrėžta SCENIHR nuomonėje, apdorotų vienkartinių medicinos prietaisų naudojimas gali kelti papildomą pavojų pacientui, palyginti su naujo vienkartinio prietaiso naudojimu. Todėl reikia apsvarstyti paciento informavimo prieš medicininę procedūrą ir išankstinio sutikimo gavus informaciją klausimus.

Be to, dėl vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo gali atsirasti skirtingos medicinos priežiūros nuostatos ir dėl šios priežasties gali kilti nelygybė tarp pacientų.

Minėti etikos aspektai turėtų būti svarstomi kartu atsižvelgiant į galimą išlaidų mažinimą dėl apdorojimo, o tai, įvertinus sveikatos priežiūros išlaidų mažėjimą, gali būti vertinama kaip būdas sudaryti geresnes sąlygas ir paspartinti inovacinių technologijų, skirtų pacientams, kūrimą.

Tačiau išlaidų mažinimas labai priklauso nuo apdorojimo kokybės tipo ir lygio ir iki šiol nėra aiškių įrodymų ir duomenų, pagal kuriuos galima išmatuoti sumažėjusias išlaidas dėl vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo ir nustatyti, kokią naudą gautų pacientas dėl tokio galimo išlaidų mažinimo. Vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo ekonominiai aspektai yra išsamiau išdėstyti 3. Atsakomybės aspektai Sveikatos priežiūros darbuotojų atsakomybė Sveikatos priežiūros darbuotojai gali būti atsakingi už neteisingą medicinos prietaiso naudojimą, susijusį su paciento sveikata.

Kadangi tai susiję su jų atsakomybe, sveikatos priežiūros darbuotojams turėtų būti pranešta apie tai, kad jie naudoja apdorotus vienkartinius medicinos prietaisus, atsižvelgiant į tai, kad tai gali turėti įtakos prietaiso naudojimui, pvz. Pirmojo gamintojo atsakomybė Pirmasis gamintojas yra atsakingas už Pusiau nariu medicininiai dydziai produkto saugą ir naudojimo veiksmingumą jei produktas naudojamas pagal numatytą paskirtį. Kartotinai naudojamų prietaisų atveju, kuomet produktas naudojamas kartotinai ir ligoninė arba trečiosios šalies apdorojimo paslaugos teikėjas atsižvelgė į gamintojo pateiktą informaciją apie tinkamus Pusiau nariu medicininiai dydziai apdorojimo procesus, gamintojas lieka atsakingas už aspektus, susijusius su prietaisu.

Tačiau pirmojo gamintojo atsakomybė ginčijama, jei išskirtinai dėl apdoroto vienkartinio medicinos prietaiso įvyksta nelaimingas atsitikimas arba patiriamos medicininės komplikacijos. Šiuo metu tokie apdoroti vienkartiniai medicinos prietaisai paprastai yra ženklinami kaip pirmojo gamintojo.

Todėl galbūt reikėtų peržiūrėti su apdorotų medicinos prietaisų produktais susijusius ženklinimo reikalavimus, siekiant atsižvelgti į atsakomybę su produkto susijusių nelaimingų atsitikimų atvejais ir užtikrinti apdorotų vienkartinių medicinos prietaisų atsekamumą.

Apdorojimo paslaugų teikėjo atsakomybė Tais atvejais, kuomet naudotojas arba trečiosios šalies apdorojimo paslaugų teikėjas sukuria ir patvirtina vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo procedūrą, šis naudotojas arba trečiosios šalies apdorojimo paslaugų teikėjas yra atsakingas už apdorojimo pasekmes pagal nustatytas ir patvirtintas gaires.

Kuomet vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimą atlieka trečiosios šalies apdorojimo paslaugų teikėjas, atsakomybės padalijimas tarp naudotojo ir apdorojimo paslaugų teikėjo tampa neaiškus.

Išvados dėl vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimo esant dabartinei padėčiai etikos ir atsakomybės aspektų Šiuo metu vienkartinių medicinos prietaisų apdorojimas kelia etikos problemų, susijusių su galima pacientų nelygybe.