Pereiti prie turinio

Šias pareigas einantis darbuotojas: 6. Į virtualų susitikimą prie kompiuterių ekranų paprastai susirenka 10 ir daugiau OC narių, savivaldybės vadovai bei pakviesti svečiai. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras rinkosi į ąjį posėdį Šiandien, gruodžio 16 dieną, įvykęs Ukmergės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro OC posėdis buvo ypatingas — jau asis nuo koronaviruso pandemijos pradžios.

Pareiginė alga neatskaičius mokesčių nuo: 0.

Valstybes pletros operacija

Alytaus regiono plėtros Valstybes pletros operacija toliau — Regiono plėtros tarybakodasyra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas; 2.

Regiono plėtros tarybos teisinė forma — regiono plėtros taryba; buveinės adresas: Naujoji g. Konkursas į Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos vyresniojo specialisto vyriausiojo buhalterio pareigas organizuojamas vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų Valstybes pletros operacija finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo toliau — Aprašaspatvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Valstybes pletros operacija

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje; pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo sprendimą priima Aprašo 3 punkte nurodytas sprendimą skelbti konkursą priėmęs asmuoterminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos vyresniojo specialisto vyriausiojo buhalterio pareigybės pareiginės algos koeficientas 7,7—10,5 baziniais darbo užmokesčio dydžiais.

Aistė Laurinavičiūtė. Lietuvos švietimas Valstybės pažangos strategijos kontekste

Nepriekaištinga reputacija suprantama pagal Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 22 straipsnio 7 dalį. Darbo laikas įstaigoje gali būti derinamas su nuotoliniu darbu. Išsamesnė informacija tel.

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras rinkosi į ąjį posėdį Šiandien, gruodžio 16 dieną, įvykęs Ukmergės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro OC posėdis buvo ypatingas — jau asis nuo koronaviruso pandemijos pradžios. Savivaldybės administracijos direktoriaus Dariaus Varno įsakymu sudarytas OC viso pirmojo karantino metu nuo kovo os iki birželio 30 dienos dirbo be pertraukų, kasdien, o ypač įtemptu metu — kovą ir balandį - ir poilsio bei švenčių dienomis ar keletą kartų per dieną rinkdavosi į posėdžius.

Pareigybės aprašymas: Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus m. Alytaus regiono plėtros tarybos toliau — taryba administracijos vyresnysis specialistas vyriausiasis buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

  • Pareiginė alga neatskaičius mokesčių nuo: 0.
  • Padidinkite vyru video
  • Lietuvos banko LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad pastaraisiais metais Lietuva patyrė itin sparčią finansų technologijų fintech sektoriaus plėtrą.
  • XII Dėl Viešojo saugumo plėtros – metų programos patvirtinimo

Tarybos administracijos vyresniojo specialisto vyriausiojo buhalterio toliau — vyresnysis specialistas vyriausiasis buhalteris pareigybės paskirtis yra užtikrinti teisėtą ir tinkamą tarybos apskaitos tvarkymą, finansų ir turto valdymą.

Asmuo, einantis vyresniojo specialisto vyriausiojo buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 3.

Asmuo, einantis vyresniojo specialisto vyriausiojo buhalterio pareigas, atlieka šias funkcijas: 4. Vyresnysis specialistas vyriausiasis buhalteris yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas tarybos administracijos direktoriui.

Valstybes pletros operacija

Šias pareigas einantis darbuotojas: 6. Vertinimo metodai:.

Valstybes pletros operacija