Pereiti prie turinio

Jai veikiant gali būti sukurta daugiau darbo vietų, o mūsų tikslas turi būti rasti darbo žmonėms. Visi ekranai gali būti suskirstyti į šiuos tipus: monochromas. Arba tiesiog kalbant, papildoma nešiojamoji baterija, iš kurios fotoaparato baterija gali būti įkrauta bet kur. Jis nustatomas pagal fizinius aspektus, triukšmo mažinimo sistemos buvimas, kuris bus labai svarbus nepakankamo apšvietimo ar blogų oro sąlygų, raiškos ir rėmų dažnio per sekundę; Procesorius yra vienas iš pagrindinių elementų, jis apdoroja signalą, einantį iš matricos, yra atsakingas už vaizdo kokybę ir pan. Labai ačiū, pone pirmininke.

Bus galima įgyvendinti — reiškia, kad Komisija juos pateiks, o Parlamentas ir Taryba galės dėl jų balsuoti ir juos patvirtinti ir m.

Markus laukinės gamtos fotografijos patarimai

Jeigu teisingai suprantame, ką mums sako Europos gyventojai, mes neturime teisės, gerbiami nariai, leisti, kad šis jubiliejus būtų nostalgiškas ar melancholiškas.

Tai turi būti pozityvus jubiliejus, suteikiantis postūmį ekonomikos augimui — būtent taip, pasitelkdami Bendrosios rinkos aktą, norime jį pažymėti.

Turėsime 12 svertų: 12 konkrečių, bet ne išimtinių pasiūlymų. Kiekvienam iš šių svertų įvardijome kitas idėjas, veiksmus ir pasiūlymus, kuriuos Komisija parengs tuo pat metu, tačiau šį darbą simbolizuos 12 pagrindinių veiksmų. Tikiuosi, kad aukščiausiu lygmeniu Europos Vadovų Taryba, jūsų atstovaujamas Parlamentas, mūsų atstovaujama Komisija ir Tarybai pirmininkaujanti Vengrija, kuriai, ponia E.

Győri, dėkoju už dalyvavimą, galės iki birželio ar liepos mėn.

Pagrindiniai privalumai

Pone pirmininke, tai viskas, ką galiu pasakyti šiuo klausimu. Manęs prašėte vieną iš šių aspektų aptarti Komisijos pareiškime. Norėčiau tai padaryti dabar, kad vėliau liktų laiko diskusijoms. Šis Bendrosios rinkos akto aspektas susijęs su 17 proc.

Europos ekonomikos — viešaisiais pirkimais ir viešojo pirkimo sutartimis. Taip pat norėčiau keletą žodžių pasakyti apie keturis projektus viešųjų pirkimų srityje, kurių imamės kartu su jumis ir kurie pabrėžiami C.

Buşoi pranešime. Pirmasis Padidinkite priartinimo nara — bendrai persvarstomos m. Praktiškai norėčiau supaprastinti procedūras ir padaryti jas lankstesnes, taip pat apsvarstyti, kaip galėtume pasirūpinti ypatingais mažų vietos institucijų poreikiais, pvz. Antra, norėčiau viešojo pirkimo sutartis padaryti prieinamesnes, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių tarpvalstybinio dalyvavimo požiūriu.

Galiausiai norėčiau visais įmanomais būdais, kaip pabrėžė komiteto pirmininkas M. Harbour ir jūsų komitetas, skatinti atsakingesnius ir ekologiniu požiūriu sąmoningesnius, arba ekologiškesnius, viešuosius pirkimus, kuriais būtų skatinamos ir inovacijos arba socialinė įtrauktis. Įvairūs reformų tikslai dabar bus paversti paprastomis, darnesnėmis taisyklėmis.

Surengėme labai plačias konsultacijas ir atlikome ekonominį padėties vertinimą, tačiau jų dar nebaigėme. Turime žaliąją knygą ir dabar ieškome veiksmingiausių pasiūlymų.

Pateikti dokumentai žr. Įgyvendinimo priemonės Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis žr. Valdymas ir partnerytė bendrojoje rinkoje. Norėčiau pasveikinti į Parlamentą atvykusius Komisijos narį M. Barnier ir Tarybos pirmininko pareigas einančią E.

Teisės aktai visko neaprėps. Jų pasirinkimas bus nuo atnaujinto Ekologiškų viešųjų pirkimų vadovo varianto, kurį rengiu su savo kolega J. Potočniku, iki Europos efektyvaus energijos vartojimo veiksmų plano įgyvendinimo, kuriam rengiamės su G. Oettingeriu ir C. Hedegaard, arba ikiprekybinių pirkimo planų ir apskritai inovacinės pirkimo veiklos, kurią koordinuojame kartu su A. Tajani ir M. Tai — pirmasis projektas. Antrasis projektas apima koncesijas. Koncesijų klausimu norėčiau apčiuopiamą pažangą padaryti greitai, nelaukdamas, kol bus baigtas šis ilgalaikis viešųjų pirkimų sistemos modernizavimo darbas.

Ponios ir ponai, kuriant viešųjų paslaugų teikimo infrastruktūrą koncesijos atlieka vis svarbesnį vaidmenį. Šešiasdešimt procentų viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų Europoje veikia koncesijų pagrindu.

"The Canon EOS R5 redefined the way I shoot": outdoor adventures reimagined

Vis dėlto neskaitant viešųjų darbų koncesijų šiuo metu nėra Europos koncesijų teisės akto ir, nors taikomi bendrieji Sutarties principai, šioje srityje vyrauja visiškas teisinis netikrumas, neleidžiantis plėtoti šio tipo sutarčių.

Kaip šio dalyko įrodymą galėčiau paminėti per pastaruosius keletą metų Teisingumo Teismo priimtus 24 sprendimus. Norėčiau pasiūlyti sukurti supaprastintą sistemą — tik tam tikras bazines taisykles, netrukdysiančias veikti nacionalinėms teisės aktų sistemoms, kai pastarosios veikia gerai.

Šia sistema vietos institucijoms nebus užkrauta per didelės administracinės naštos, pirmiausia dėl ribų, kurias siūlysiu.

Higher resolution for greater detail

Žinau, kad kelioms jūsų frakcijoms kyla abejonių ir vyksta diskusijos. Savo ruožtu visų klausydamasis esu įsitikinęs, kad jeigu atidžiai nusistatysime tikslus, galėsime išvengti nesusipratimų. Valstybės institucijos tebeturės laisvę pačios organizuoti viešąsias paslaugas, tačiau jeigu jos nuspręs jų teikimą perduoti kitiems subjektams, nemanau, jog kas nors prieštaraus, kad reikia tam tikro minimalaus skaidrumo ir taisyklių, kuriomis būtų užtikrinama, kad nebūtų diskriminacijos.

Manau, kad tai būtina norint optimizuoti viešųjų lėšų panaudojimą, sumažinti atvejų, kai sutartys sudaromos nepakankamai viešai arba neužtikrinant veiksmingų teisių gynimo priemonių, ir sumažinti tam tikrą korupcijos riziką. Verslo subjektų požiūriu, jeigu bandome atgaivinti vidaus rinką, kas gali prieštarauti siūlymui ją įgyvendinti koncesijų srityje? Pirmiausia mąstau apie mažąsias ir vidutines įmones, kurios dabar neturi išteklių, kokius turi didelės įmonės, reikalingų Padidinkite priartinimo nara susirasti ir laimėti konkursus užsienyje, jeigu jie neskelbiami.

Sudaryta minimali koncesijų sistema reikš skaidrumą ir informaciją, todėl mažiausiems verslo subjektams bus lengviau prieiti prie kai kurių sutarčių. Tai — ir geresnio reglamentavimo klausimas. Tiksliniai, gerai apmąstyti teisės aktai — geresnė galimybė, kainuosianti mažiau negu bandymai išspręsti problemas tiesiog nustatant pažeidimų reglamentavimo taisykles.

Trečiasis projektas, kurį greitai aptarsiu, susijęs su Europos gynybos rinka. Tai — mokėjimo politikos priemonių, dažnai prieštaraujančių ES teisei, pritaikymo klausimas. Gegužės 23 d. Parlamento pastatuose Briuselyje kartu su A. Tajani šiuo Europos gynybos pramonės rinkos klausimu surengsime konferenciją. Galiausiai norėčiau iškelti klausimą, kuris jau pernelyg ilgai atidėliojamas — tarptautinės viešojo pirkimo sutarčių dimensijos klausimą.

Tikslas aiškus: didesnės mūsų verslo subjektų galimybės patekti į rinkas, o Padidinkite priartinimo nara, žinoma, esame pasirengę abipusiškumo ir abipusės naudos pagrindu pasiūlyti daugiau. Daugiau prekybos bus naudinga visiems. Dabar turiu atkreipti dėmesį į problemą, su kuria šiuo metu susiduriame spręsdami atviros prekybos ir su ja susijusios naudos pagrindo klausimą. Tiesa ta, kad pagrindiniai mūsų partneriai — Jungtinės Valstijos, Japonija pagal Sutartį dėl viešųjų pirkimų ir Kinija pagal dvišalį susitarimą — nelabai nori įsipareigoti dar labiau atverti savo rinkas.

Mes savo ruožtu neturime jokių realių svertų derėtis, nes mūsų pačių rinkos jau dabar laikomos atviromis, ir tai beveik savaime suprantama. Ponios ir ponai, tarptautinės iniciatyvos pagal Sutartį dėl viešųjų pirkimų ir pagal Pasaulio prekybos organizacijos PPO susitarimus dar neperkeltos į ES teisę. Šiomis aplinkybėmis valstybės narės taisykles taiko labai skirtingai ir taip iškraipoma vidaus rinka.

Gaisro penis berniuku dydziuose Genitu rusys

Todėl šiuo metu Europoje mūsų įmonės atsidūrusios nelygioje padėtyje — prisimenu automobilių kelių atvejį Lenkijoje. Užsienio verslo subjektai čia, Europoje, naudojasi labai plačiomis teisėmis, dažnai gerokai viršijančiomis tai, dėl ko ES derėjosi, o mūsų įmonės patiria sunkumų, jeigu bando dalyvauti mūsų pagrindinių partnerių viešųjų pirkimų konkursuose.

Būtent todėl šiais metais su savo kolega K. De Guchtu planuojame pateikti teisės aktus, kuriais į ES teisę bus perkelti tarptautiniai mūsų įsipareigojimai viešojo pirkimo sutarčių srityje, ir tai suteiks mums reikiamą derybų svertą. Mes už atvirumą, bet nesame naivumo šalininkai. Kalbama apie tai, kad Europos pirkėjams reikia suteikti patikimą, aiškų teisinį pagrindą gauti ir priimti pasiūlymus iš įmonių, įsteigtų šalyje, su kuria turime susitarimą, kitokiomis sąlygomis negu Padidinkite priartinimo nara įmonių, įsteigtų šalyje, su kuria ES dar neturi susitarimo, taip pat reikia suteikti didesnį teisinį tikrumą.

Leiskite aiškiai pasakyti: čia nekalbama apie tai, kad Europą reikia paversti tvirtove. Savo verslo subjektams turime sukurti aplinką, kuri būtų tikroviška, sąžininga ir atvira, tačiau ne naivi.

Nario pjovimas didina dydi Dideles valstybes aspektai

Štai tokia padėtis. Kaip jūs ir jūsų Parlamentas manęs prašėte, pone pirmininke, norėjau pasinaudoti šių diskusijų dėl vidaus rinkos atgaivinimo teikiama galimybe išdėstyti šią svarbią sritį, kuri, be to, sudarys vieną iš dvylikos bendrosios rinkos atgaivinimo svertų, kuriuos minėjau savo kalbos pradžioje, t. Enikő Győri, einanti Tarybos pirmininko pareigas. Kalniete, Europos Sąjungai ir ekonomikai reikia varomosios jėgos.

Tai — tiesa. Šiai idėjai tvirtai pritariu. Tikriausiai atsimenate, kad prieš kurį laiką, kai Vengrija tik pradėjo pirmininkauti Europos Sąjungai, Vengrijos ministras pirmininkas šiame Parlamente irgi labai aiškiai pasakė, kad nepakanka kovoti su krizės padariniais ir juos suvaldyti, skatinti valstybes nares laikytis griežtesnės fiskalinės politikos ir tikrinti, ar jos tai daro.

Šiuo metu rengiame ir ne vieną tokį teisės aktą. Taip pat parengtas išsamus ekonomikos krizės valdymo paketas. Be to, turime atkreipti dėmesį į tai, kad savo piliečių akyse privalome likti patikimi. O taip bus tik tuo atveju, jei galėsime sukurti darbo vietų. Būtent šioms darbo vietoms sukurti ieškome išteklių, lėšų, kuriomis galėtume tai padaryti. Esu tvirtai įsitikinęs, kad bendroji rinka kaip tik tai ir yra: neišnaudota galimybė, kurioje glūdi mūsų ateitis, kartu įgyvendinant ir Europos Sąjungos strategiją iki m.

Todėl, atsižvelgiant į visa tai, labai džiaugiuosi ir Europos Komisijos, ir Europos Parlamento įsipareigojimu dar kartą pradėti įgyvendinti bendrąją rinką ir prioritetais, kuriuos nurodė Komisija ir kuriuos šis Parlamentas irgi dėsto trijuose puikiuose pranešimuose. Jau turėjome galimybę diskusijose aptarti įvairias idėjas ir pozicijas dėl pranešimo, anksčiau išdėstytas jūsų kolegos nario L. Be to, manau, kad dabartiniais trimis pranešimais Padidinkite priartinimo nara prisidėta ir prie tikslinių diskusijų, leisiančių mums iki m.

Barnier taip pat minėto dvidešimtojo jubiliejaus, kartu imtis konkrečių priemonių. Kaip žinote ir jūs ir kaip pažymėjo Komisijos narys, kovo 10 d. Remdamasi šiomis diskusijomis, Tarybai pirmininkaujanti Vengrija rengiasi gegužės 30 d. Konkurencingumo tarybos posėdyje priimti išvadas dėl siūlomų prioritetinių priemonių. Leiskite jums priminti ir platesnes aplinkybes. Esant dabartinei padėčiai dėl politinio ir ekonominio spaudimo ir priemonių, kurių imtasi jam sumažinti, bendroji rinka piliečiams, verslo subjektams ir institucijoms gali visai neatrodyti patraukli.

Vis dėlto, pritardama profesoriaus M. Monti žodžiams, manau, kad būtent tokiais laikais kaip šie, dabar, bendrosios rinkos reikia labiausiai — tokiais laikais, kai dėl krizės poveikio instinktyviai bandome susisprausti į siauras, tačiau gerai pažįstamas nacionalines ribas. Vis dėlto esu įsitikinusi, kad neturime pasiduoti tokiai pagundai. Todėl akivaizdu, kad atėjo laikas bendrąją rinką skatinti politiškai. Kaip jūs, ponios ir ponai, pabrėžėte ir ankstesniame savo pranešime dėl bendrosios rinkos Padidinkite priartinimo nara vartotojams ir piliečiams ir kaip teigiama profesoriaus M.

Monti pranešime, bendroji rinka patiria išbandymą. Ar ji taps priemone, kurią įgyvendinusi Europos Sąjunga suartės su Kaip padidinti nari 60 metu piliečiais, apčiuopiamai pagerindama kasdienį jų gyvenimą? Ar ji bus vien arena, padėsianti išsaugoti ir pačiai bendrajai rinkai, ir išlaikomiems sektoriams kenkiančius trūkumus?

Atsakymas į šiuos klausimus priklauso nuo to, kaip pasišventę ateinančiais mėnesiais atliksime savo darbą. Kai Europos Parlamentas šiandien priims rezoliuciją, Komisija, kaip jau minėta, balandžio mėn. Tikimės, kad visos politinės pozicijos ir tai, ką gynėte savo pranešime, bus įtraukta į Komisijos dokumentą.

Kai bus pateikti teisės aktų pasiūlymai, tikimės, kad galėsime su jumis ir Komisija sukurti ypatingą partnerystę, suteiksiančią galimybę greitai išnagrinėti ir patvirtinti pagrindines priemones, kurias numatyta įtraukti į galutinį Bendrosios rinkos aktą. Dabar leiskite pabrėžti keletą trijų svarstomų pranešimų elementų, išsamiai nereaguojant į kiekvieną išdėstytą aspektą.

Tarybai pirmininkaujanti valstybė teigiamai vertina tai, kad pranešėjas norėtų bendrosios rinkos klausimą įtraukti į Europos Vadovų Tarybos darbotvarkę.

1. Naudokite kiekvieną fokusavimo tašką

Manome, kad pažanga Bendrosios rinkos akto klausimu patenka į Sutartyje paminėtų Europos Sąjungos bendrųjų politinių gairių taikymo sritį. Vis dėlto nurodyti politines gaires — tikrai Europos Vadovų Tarybos uždavinys.

Tokią darbotvarkę nustato Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, tačiau norėčiau visiems priminti, kad kovo 24 ir 25 d.

 • Nario dydis 15 3
 • Kaip as galiu priartinti ilgi
 • Normalus varpos dydis per 16 metu
 • Padidinti Nario nuotrauka ir vaizdo irasai

Europos Vadovų Tarybos išvadose irgi paminėta bendrosios rinkos svarba. Tarybai pirmininkaujanti valstybė norėtų pareikšti dėkingumą Parlamentui už nuoseklią paramą Konkurencingumo tarybai rengiant konkrečias priemones vienodai patentų sistemai sukurti. Visi žinome, kad vienoda patentų sistema smarkiai padidintų verslo subjektų konkurencingumą. Be to, čia šia tema labai naudingai diskutavome, taigi dėkoju Parlamentui už bendradarbiavimą, kad leido Tarybai imtis šios iniciatyvos glaudesnio bendradarbiavimo tvarka.

Taip pat pritariame, kad būtų užbaigta bendra skaitmeninė rinka, o norint skatinti Europos inovacijas būtina stiprinti mažųjų ir vidutinių įmonių padėtį. Pasitelkdami piliečių judumą ir ypač profesinių kvalifikacijų pripažinimą, galime svarstyti kitus Europos piliečiams aktualius klausimus. Dėl šios priežasties sutinkame su teiginiu, kad prioritetinis mūsų uždavinys šioje srityje — aktyviau imtis ES veiksmų, kad pasiektume greitų, apčiuopiamų rezultatų.

Tarybai pirmininkaujanti valstybė taip pat konstatavo, kad beveik visuose peržiūrėtuose pranešimuose, įskaitant ankstesnįjį L. Grecho pranešimą ir A. Correios De Camposo pranešimą, ypač pabrėžiama, kad reikia ES piliečiams užtikrinti galimybę naudotis vidaus rinkos teisėmis. Taip pat teigiamai vertiname su tuo susijusius rezultatus, pasiektus šioje srityje Komisijai įgyvendinus priemones. Nepaisant to, pritariame jūsų požiūriui, kad galima dar daugiau nuveikti savo teisėmis besinaudojančių ES piliečių labui.

Galiausiai leiskite nukrypstant nuo temos aptarti kitą Tarybai pirmininkaujančios Vengrijos darbotvarkės prioritetą. Na, kaip minėjau ir įvadinėje kalboje, manau, kad bendroji rinka ir joje slypintis didžiulis ekonomikos augimo potencialas gali būti tinkamas atsakas į šias problemas ir kartu darnios Europos Sąjungos reakcijos garantija.

Manau, kad pagrindinis mūsų uždavinys — kuo skaidresnėmis priemonėmis, artimai bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, užbaigti visą bendrosios rinkos įtvirtinimo procesą.

Taryba pasirengusi taip bendradarbiauti, palaikydama visapusišką partnerystę su Komisija, Parlamentu ir jų nariais. Labai ačiū, pone pirmininke. Győri kalba — pradėtos puikios diskusijos, labai svarbios Europos Sąjungos ir jos piliečių ateičiai, taip pat sparčiam mūsų vystymuisi. Norėčiau visiems dar kartą priminti, kad pradinė idėja atgaivinti bendrąją rinką kilo Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete. Norėčiau dar kartą pasveikinti visus komitete dirbančius kolegas narius ir norėčiau, kad M.

Harbour priimtų šias padėkas ir sveikinimus jų vardu. Mario Monti pranešimo — puikaus pranešimo, daug padedančio mūsų darbe — idėją taip pat pateikė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Taip pat norėčiau padėkoti Komisijos nariui M. Barnier už puikų ir daug apimantį Europos Komisijos pasiūlymų pristatymą reaguojant į mūsų pranešimus. Viešieji pirkimai — jie Padidinkite priartinimo nara pasirodo esantys mūsų darbo valstybėse narėse Achilo kulnas. Tad itin svarbu toliau spręsti šį klausimą ir Tarybai pirmininkaujanti Vengrija, žinoma, padės tai padaryti.

Esame įsitikinę tokiu poreikiu, nes šis klausimas Europos gyventojams labai svarbus. Apie šių pranešimų ir šių diskusijų svarbą galima spręsti iš to, kiek Parlamento komitetų parengė nuomones.

Tai padarė aštuoni komitetai, o jūs, kaip ir aš, gerai žinote, kad labai retas atvejis, kai aštuoni Parlamento komitetai parengia nuomones dėl vieno Padidinkite priartinimo nara komplekto. Dabar tų komitetų atstovai paeiliui tars žodį. Ponia J. Andrés Barea, jūs kalbėsite Tarptautinės prekybos komiteto vardu, taigi žodis jums. Josefa Andrés Barea, Tarptautinės prekybos komiteto nuomonės referentė. Europos Sąjunga yra pagrindinė tarptautinė veikėja.

Globalizuotoje rinkoje ES turi įveikti iššūkius, su kuriais susiduria. Iššūkis bendrovėms, mūsų bendrovėms tarptautinėje rinkoje — kelti didelius didziuliai dydziai ir teikti dideles galimybes, tačiau joms tenka ir socialinė atsakomybė: socialinis augimas, kuriuo teikiamos garantijos darbuotojams ir garantijos viešųjų paslaugų srityje.

 • Hands-on with Canon EOS R5 - Canon Lietuvos
 • Laukinės gamtos fotografija naudojant „Canon EOS 90D“ - Canon Lietuvos
 • Sekso nario matmenys ir formos
 • 12 cm tai yra normalus nario dydis
 • Kaip ir kur padidinti vyru peni
 • As myliu vidutinio dydzio narius
 • Diskusijos - Trečiadienis, m. balandžio 6 d.

Padidinkite priartinimo nara ir besivystančioms šalims: kova su skurdu yra vienas iš Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Ateityje mūsų pramonės ir bendrovių pagrindas turi būti žinios, turime kovoti su klastojimu intelektinės nuosavybės srityje.

Turime ginti savo verslo subjektus, remdamiesi mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros kriterijais bei socialiniais kriterijais, taip pat turime ginti savo užsienio politikos interesus ir Europos, ir Europos Sąjungai nepriklausančių šalių piliečių labui. Diogo FeioEkonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonės referentas. Barnier, Tarybos atstovei ir ypač savo kolegoms iš Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto.

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu norėčiau pabrėžti šiandien mūsų aptariamų pranešimų svarbą — juose tvirtai atsispindi M. Monti pranešimo dvasia, sėkmingai besivystančios liberalios ekonomikos, konkurencijos ir dinamiškos, novatoriškos rinkos skatinimo idėja. Raffaele Baldassare, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentas. Atsižvelgdamas į šį plataus užmojo tikslą, esu patenkintas M. Barnier pasiūlytomis priemonėmis ir šio Parlamento parodytais ženklais.

Mano nuomone, norint pasiekti ES pasiūlytus tikslus būtini tam tikri prioritetai: gerinti mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes patekti į vidaus rinką, mažinant administracines jų pareigas ir padedant joms dalyvauti konkursuose, panaikinti visas elektroninės prekybos plėtojimo kliūtis, remti ir finansuoti inovacijas, ypač leidžiant obligacijas Europos Sąjungos projektams, pirmiausia energetikos, transporto ir telekomunikacijų srityse.

Liisa Jaakonsaari, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentė. Komisijos požiūris drąsus ir šiuo metu įgyvendinama keletas labai svarbių projektų: Europos patentai, bendra energetikos rinka ir kt.

Vis dėlto vienas dalykas tebėra įkyri problema: socialinis pranešimo įnašas labai menkas. Man neaišku, kodėl tvirtesnės ir integruotesnės socialinės teisės daugiausia laikomos problema. Norėčiau visiems priminti, kad Šiaurės šalyse įtvirtinus socialines teises aukšto lygio konkurencingumas sėkmingai derinamas su produktyvumu.

Ar tai ne daug pažangesnis požiūris, Komisijos nary? Jürgen Creutzmann, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentas. Barnier, norėčiau atsakyti į kolegės narės pastabas.

Vietoj socialinės išlygos komitetas pasiūlė ištirti poveikį, kurį priemonės vidaus rinkoje turės užimtumui. Tai daug svarbiau negu taikyti bendras formules. Jeigu norime padaryti pažangą vidaus rinkoje, turime Padidinkite priartinimo nara dėmesį į socialinius klausimus ir pabrėžti juos visais savo darbais. Todėl itin svarbu atlikti poveikio vertinimą, kuriame būtų konkrečiai atsižvelgiama į šiuos reikalavimus.

Norėčiau pateikti dar vieną pastabą. Nustebau išgirdęs pirmininką kalbant apie ekonomikos valdyseną, kuri į vokiečių kalbą verčiama kaip Wirtschaftslenkung.

Ta pati sąvoka reiškia ir centrinę valstybinę ekonomikos kontrolę. Turime labai blogą valstybinės ekonomikos kontrolės patirtį viename Vokietijos regione. Esu tikras, kad toliau plėtoti vidaus rinką galime tik koodinuodami mūsų valstybių ekonomiką. Tai visiškai aišku. Tačiau ekonomikos valdysenos priemonėmis vidaus rinkoje pažangos nepasieksime.

Šiandien aptariame, kaip suteikti postūmį vidaus rinkai. Tai jau seniai reikėjo padaryti, nes kitais metais pažymėsime dvidešimtąjį vidaus rinkos jubiliejų. Nerealų vaizdo įrašų sujungimas "YouTube"! Rodyti draugus, kaip jūs nuteisėte šią vasarą ir kokiose vietose pavyko aplankyti! Koks veiksmo kamera yra geriau pasirinkti?

Pirma, jums reikia išsiaiškinti, kodėl jums reikia. Visos veiksmo kameros, kurias mes parduodame mūsų parduotuvėje, turi vandens bokso arba neperšlampamasatitinkamai, šaudymas vandenyje ir po vandeniu neabejotinai pavyks!

Beje, "Aqua Boxing" apsaugo fotoaparatą ne tik nuo vandens, bet ir nuo purvo, dulkių ir šoko! Todėl bus apsaugotas važiuoti dviračiu ant ne kelio kameros. Ir jei esate motociklininkas, tada jūs tikriausiai žinote, kad ne visi DVR yra atsparus vandeniui, tada veiksmo kamera yra tikrai jūsų parinktis, nes lietaus gali prasidėti staiga! Be to, mes patariame atkreipti dėmesį į įmontuotą vaizdo stabilizatorių. Bet jei esate vaizdo bloko valdytojas ir naudoti trikojį, o fotoaparatas didžiąją dalį nekilnojamojo turto laiko, stabilizatorius nėra toks svarbus.

Fotoaparatas be stabilizatoriaus ir vaizdo stabilizatoriaus Mes buvo paleisti be ekrano, bet dabar gamintojai bando įrengti įrenginius su šiuo labai naudingu dalyku. Visada patogu peržiūrėti vaizdo įrašą, kuris jau nufilmuotas ir nuspręsta, Narys negali buti padidintas reikia antrojo dvigubo.

Žinoma, jei jūs jūs ketinate šaudyti parašiutu, tada skrydžio metu, jūs vargu ar žiūrėsite į ekraną. Bet važiuodami automobiliu, motociklu ar dviračiu, ekranas yra unikaliai naudingas. Ekrano dėka fotoaparatas yra labai lengva Padidinkite priartinimo nara, bet fotoaparatas be ekrano, yra mažiau potencialiai sumušimų elementų nors, nepamirškite apie smūgio langelį, kuris patikimai apsaugo fotoaparatą.

Kokios specifikacijos turėtų skirti ypatingą dėmesį? Su rezoliucija viskas yra aiški - tuo didesnė tai, tuo geriau vaizdas. Šiuo metu jau yra veiksmo kolegija su 4K rezoliucija, nors visai neseniai tai buvo laimė ir įprasta pilna HD.

Na, kaip sakoma, technologija nesilieka! Tai labai kietas, jei fotoaparatas užfiksuoja ne standartinius rėmų per sekundę, ir 60 arba - tada galite padaryti įspūdingus įlankius sulėtėjimo režimu, kad apsvarstytumėte kiekvieną užfiksuotos medžiagos detalę tai gali būti gudrybės, gražiai plaukimo žuvis, rojus paukštis, banalus DTP. Beje, dėl didesnio neryškių akimirkų skaičius vaizdo įraše bus daug mažesnis.

Ką reikia veiksmų kameros

Pažvelkite į instrukcijas, kaip fotografavimo režimai skiriasi: kai kurie iš jų daro ypatingą būdą supjaustyti rėmo, konfigūruoti tam tikro ekrano pusių, arba sureguliuokite fotografavimo po apšvietimu, kiti konvertuoti nuotrauką - išgrynintą Triukšmas, švelnesnis arba, priešingai, padidinkite ryškumą. Šie efektai verta naudoti, jei nesate planuojate apdoroti vaizdo įrašą redaktoriuje.

Žiūrėjimo kampas yra vienas svarbus dalykas. Yra modelių, kurie leidžia jums šaudyti laipsnių dėl specialios programinės įrangos, ant transformacinio vaizdo srauto skristi. Bet W. Tiems, kurie naudoja kaip vaizdo įrašymo įrenginį - tai ko jums reikia! Tačiau plati fotografavimo kampas ne visada yra geras, nes vaizdas prasideda skambinti ir gaunamas poveikis. Šioje paskyroje" SJCam "įdiegė funkciją FOV savo fotoaparatų dėka, į kurią galite reguliuoti žiūrėjimo kampą nuo 70 iki laipsnių.

Verta pasakyti apie "Wi-Fi" - jei veiksmo kameroje bus belaidis Padidinti vyru penis, galite rodyti vaizdo įrašą internete, ir svarbiausia, valdyti fotoaparatą iš savo išmaniojo telefono nuotoliniu būdu apie metrų. Pavyzdžiui, naudokite fotoaparatą kaip radijo auką.

Įsivaizduokite, jūs padėjote miegoti, įdiegta veiksmo kamera su įmontuotu "Wi-Fi" modulio ant lovelės su specialiu pagalbair nuėjo į kitą kambarį D. Ką daryti, jei baterija yra nuolat trūksta? Lengviausias šios problemos sprendimas yra pirkti atsarginę bateriją.

Arba tiesiog kalbant, papildoma nešiojamoji baterija, iš kurios fotoaparato baterija gali būti įkrauta bet kur. Mes patariame jums pasirinkti Didelis pajėgumas - Jis užkrauna ne vieną įrenginį ir daugiau nei vieną kartą. Ar man reikia įsigyti tvirtinimo detales ir kitus priedus? Fotoaparato gamintojai "SJCam" užbaigia savo produktus su būtinų įrenginių rinkiniais.

Žinoma, visi esami tvirtinimo detalės gali būti įtrauktos į fotoaparatą, tačiau jis vis dar yra labai geras Padidinkite priartinimo nara insultas, nes Xiaomi parduoda nuogas fotoaparatą, kad net vandens boksas turėtų būti įsigytas atskirai.

Norint nustatyti, kurie priedai reikalingi. Turite galvoti, kur fotografuojama, bus įspūdingiausias ir kur galite konsoliduoti veiksmo kamerą, kad nebūtų nutraukti. Dabar internete yra daug vaizdo įrašų internete, kaip padaryti tvirtinimo detales. Tik tokių naminių tvirtinimo detalių fiksavimo stiprumas yra geriau patikrinti, kol bus geriau perdraudžiama veiksmo kameros naudojimas Veiksmo kamerų pasirinkimas - pamoka nepakanka.

Jei prieš kelerius metus lentynose buvo galima pamatyti tik brangius įrenginius iš garsiausių gamintojų, šiandien yra daug Kinijos prietaisų. Kaina yra mažesnė, o charakteristikos yra tokios pačios ar net geresnės. Mes išsiaiškinsime, kad jums reikia apsvarstyti renkantis šį madingą įrenginį.

Veiksmo kamera yra įrenginys, kuris turėtų būti mažas ir šiek tiek svėrimas. Taip pat yra pakankamai svarbus parametras akumuliatoriaus talpa. Atsižvelgiant Padidinkite priartinimo nara mažą dydį, neįmanoma įdėti baterijų į veiksmų kamerą, nes tai nebus nereikalinga turėti atsarginę bateriją.

Apsaugoti nuo žalos ir vandens dažniausiai įtraukti atsparus smūgiams ir drėgmei. Kai kurie iš jų gali pasinerti į 30 metrų gylį, šaudyti ir nevyksta. Be to, jie apsaugo nuo purvo. Tai gana logiška, kad apsauginės dėžutės veiksmo kamera bus pašalinta neįrašant aplinkos garsų. Taigi, prieš pirkdami veiksmų kamerą, turėtumėte išsiaiškinti - už tai, ko reikia ir kokiomis sąlygomis jis bus naudojamas.

Vaikui, Tai neplanuoja atlikti ekstremalių apklausų ir bus pagreitinti prietaisą priešais draugus, galite imtis modelio be apsauginio bokso. Vaikas galės priimti vaizdo įrašą su geru garsu, tačiau jis neišgyvens nuo vandens. Žmonėms, kurie keliauja daugTai geriau aukoti garsą ir imtis prietaiso su plataus kampo optika ir didelės skiriamosios gebos. Be to, geras veiksmo fotoaparatas gali fotografuoti vaizdo įrašą su kadrų dažniu, kuris, po tolesnio apdorojimo, galite perdaryti lėtai judesį, tai yra, vaizdo su lėtu judesiu.

Tokia funkcija dabar yra specialiai populiarus, o daugelis išmaniųjų telefonų gamintojų aprūpina savo "Premium" įrenginius tokio šaudymo galimybe. Visa tai yra tikrai svarbi įrenginiui, kuris bus naudojamas ekstremaliomis sąlygomis, vaizdo kokybė neturi įtakos vaizdo įrašui. Šiuolaikiniai modeliai gali fotografuoti HD kokybėje ir aukštesnėje, o kadrų dažnis svyruoja nuo 30 iki per sekundę.

Valstybes dydzio poveikis lytiniu santykiu metu Penio formos ir dydziai

Tai gana logiška, kad modeliai su didesne raiška ir padidėjusio rėmo dažnis kainuoja daugiau nei jų paprastesnius bičiulius. Tačiau labai Nario gimdos dydziai modeliai su maždaug tomis pačiomis savybėmis skiriasi nuo skirtingų prekių ženklų. Tai yra, kad jie turi skirtingą įrangą, ypač - procesorius, matrica, objektyvas. Šie trys parametrai dažniausiai paveiks kurso vaizdų kokybę. Ir kai kuriais atvejais, vaizdo įrašas į pilną HD atrodys užsakymą geriau nei 4K rezoliucija nušautas ne geriausiu modeliu.

Objektyvo parametrai Objektyvas yra pirmasis elementas, atsakingas už vaizdo kokybę. Daugeliu atvejų sužinoti, kokia optika yra veiksmų kameroje, tai neįmanoma, nors yra prekių ženklų, kurie išdidžiai paskelbia, kad jie įdėti į savo modelius.

Pavyzdys gali būti "Sony" prekės ženklas, kuris daugelį metų savo prietaisuose naudoja "Zeiss" optiką. Bet kuriuo atveju vartotojo charakteristikos paprastai yra žinomos kaip: peržiūros kampas I. Jie yra sujungti labai glaudžiai. Atsižvelgiant į tai, kad veiksmo kamera yra net jo vardas reiškia fotografavimą judesio ar judėjimo, taip pat pastovi dinamika, ji neturėtų priversti Padidinkite priartinimo nara kažkaip kreiptis, sutelkti ar atlikti papildomus nustatymus.

Dauguma mini kamerų turi laipsnių kampą. Tai yra, pakanka pasukti - ir visa įdomiausia bus akyse. Atsižvelgiant į tai, kad modelis neturėtų turėti didelių matmenų, objektyvas neturėtų būti stipriai priešinosi fotoaparate.

Taip atsitiko, kad platų peržiūros asortimentas daro mažų židinio nuotolį, todėl pats optinis elementas nėra tvirtai nevykdo. Be to, plataus kampo lęšiai yra didelio gylio lauko, ir tai leidžia jums šaudyti tiek arti ir atokių objektų be jokio neryškumo. Atsižvelgiant į tai, kad neseniai veiksmo kameros tapo nenaudojamos tiesiogiai, pavyzdžiui, išlaikyti dienoraščius ir įrašų ataskaitas apie miesto gatves, kai kurie pakeitimai buvo taikomi įrenginiams. Visų pirma, platus žiūrėjimo kampas tai daro daug nereikalingų patenka į rėmą.

Padidinkite priartinimo nara ištaisyti situaciją su įvairiais adapteriais ir lęšiais su mažu kampu arba apkarpyti. Tai yra funkcija, leidžianti apkarpyti vaizdą ir skalę. Akivaizdu, kad nuotraukos kokybė yra šiek tiek sugadinta.

Taryba skiria atskirą savarankišką mintį jei yra pirmiau nurodytas paaiškinimas - tada citata Patarimas!