Pereiti prie turinio

EPI tenka itin svarbus vaidmuo užtikrinant finansų sektoriaus stabilumą. The vision of the company is to become the best stainless solution provider in its field. EVPRI taip pat turėtų atsižvelgti į tai, kad padengtų obligacijų leidėjų sandorio šalims suteikiant pirmumo teisę reikalavimams vykdyti naudoti padengtų obligacijų leidėjo turtą suteikiama lygiavertė apsauga nuo sandorio šalies kredito rizikos;. Didžiausia rizika vykdant kai kurių klasių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių sandorius gali būti susijusi su atsiskaitymo rizika, kuri nustatoma atskirais infrastruktūros susitarimais, ir pagal ją tam tikros klasės ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys pvz. Taigi, ECBS nariai aktyviai dalyvauja suteikiant leidimus ir prižiūrint pagrindines sandorio šalis, pripažįstant trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis ir tvirtinant sąveikos susitarimus.

OPTIMAL nario dydzio nuomone

With the assistance of ESMA, the Commission should monitor and prepare reports to the European Parliament and the Council on the international application of principles laid down in this Regulation.

In order to avoid potential duplicate or conflicting requirements, the Commission might adopt decisions on equivalence of the legal, supervisory and enforcement framework in third countries, if a number of conditions are met.

The assessment which forms the basis of such decisions should not prejudice the right of a CCP established in a third country and recognised by ESMA to provide clearing services to clearing members or trading venues established in the Union, as the recognition decision should be independent of this assessment.

Atsiliepimai

Similarly, neither an equivalence decision nor the assessment should prejudice the right of a trade repository established in a third country and recognised by ESMA to provide services to entities established in the Union. Komisija turėtų bendradarbiauti su trečiųjų šalių valdžios institucijomis, siekdama išnagrinėti abipusiai naudingus sprendimus, kad būtų užtikrintas šio reglamento ir trečiųjų šalių nustatytų reikalavimų suderinamumas, tokiu būdu išvengiant galimo dalinio sutapimo šioje srityje.

Komisija, padedama EVPRI, turėtų stebėti ir Europos Parlamentui bei Tarybai rengti pranešimus apie tai, kaip šiame reglamente išdėstyti principai taikomi tarptautiniu mastu.

Siekdama išvengti galimai besidubliuojančių ar prieštaraujančių reikalavimų, Komisija gali priimti sprendimus dėl trečiųjų šalių teisinės priežiūros ir vykdymo užtikrinimo sistemų lygiavertiškumo, jei įvykdytos tam tikros sąlygos.

Vertinimu, kuris yra tokių sprendimų pagrindas, neturėtų būti pažeidžiama trečiojoje šalyje įsteigtos ir EVPRI pripažintos pagrindinės sandorio šalies teisė teikti tarpuskaitos paslaugas Sąjungoje įsteigtiems tarpuskaitos nariams ar prekybos vietoms, kadangi sprendimas dėl pripažinimo neturėtų priklausyti nuo šio vertinimo.

Such a system should be considered equivalent if it ensures that the substantial result of the applicable regulatory regime is similar to Union requirements and should be considered effective if those rules are being applied in a consistent manner.

G20 susitikime nustatytais bendraisiais reglamentavimo tikslais ir standartais, kuriais siekiama padidinti išvestinių finansinių priemonių rinkų skaidrumą, sumažinti sisteminę riziką ir apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo rinka.

Title and reference

Tokia sistema turėtų būti laikoma lygiaverte, jei ja užtikrinama, kad taikomo reguliavimo režimo esminis rezultatas yra panašus į Sąjungos reikalavimus, ir turėtų būti laikoma veiksminga, jei tos taisyklės taikomos nuosekliai; 8 It is appropriate and necessary in this context, taking account of the characteristics of derivative markets and the functioning of CCPs, to verify the effective equivalence of foreign regulatory systems in meeting G20 goals and standards in order to improve transparency in derivatives markets, mitigate systemic risk and protect against market abuse.

The very special situation of CCPs requires that the provisions relating to third countries are organised and function in accordance with arrangements that are specific to these market structure entities. Therefore this approach does not constitute a precedent for other legislation.

The ESAs have a crucial role to play in safeguarding the stability of the financial sector. It is therefore essential to ensure continuously that the development of their work is a matter of high political priority and that they are adequately resourced. Komisija priėmė pasiūlymus dėl trijų reglamentų, kuriais sukuriama Europos finansų priežiūros institucijų sistema, be kita ko, įsteigiant tris Europos priežiūros institucijas EPIkurios padėtų nuosekliau taikyti Sąjungos teisės aktus ir sukurti aukštos kokybės bendruosius reguliavimo ir priežiūros standartus ir praktiką. EPI tenka itin svarbus vaidmuo užtikrinant finansų sektoriaus stabilumą.

Ypatinga pagrindinių sandorio šalių padėtis reikalauja, kad su trečiosiomis šalimis susijusios priemonės būtų nustatomos ir funkcionuotų pagal tų rinkų struktūriniams subjektams būdingą tvarką.

Todėl šis požiūris kitoje teisinėje sistemoje nebūtinai reiškia precedentą; 9 The European Council, in its Conclusions of 2 Decemberagreed that there was a need to substantially improve the mitigation of counterparty credit risk and that it was important to improve transparency, efficiency and integrity for derivative transactions.

Pasirinkite norimą kalbą

It is also entrusted with developing draft regulatory and implementing technical standards and has a central role in the authorisation and monitoring of CCPs and trade repositories.

Jai taip pat pavesta sukurti reguliavimo ir įgyvendinimo techninių standartų projektus, ir ji atlieka pagrindinį vaidmenį pagrindinėms sandorio šalims ir sandorių duomenų saugykloms suteikiant leidimus ir jas prižiūrint; 11 One of the basic tasks to be carried out through the European System of Central Banks ESCB is to promote the smooth operation of payment systems.

OPTIMAL nario dydzio nuomone

In this respect, the members of the ESCB execute oversight by ensuring efficient and sound clearing and payment systems, including CCPs. In addition, they are closely involved in respect of the setting of regulatory technical standards as well as guidelines and recommendations. This Regulation is without prejudice to the responsibilities of the European Central Bank ECB and the national central banks NCBs to ensure efficient and sound clearing and payment systems within the Union and with other countries.

Спросила Николь. - Нет, пока нет, - ответил Орел.

Consequently, and in order to prevent the possible creation of parallel sets of rules, ESMA and the ESCB should cooperate closely when preparing the relevant draft technical standards. Further, the access to information by the ECB and the NCBs is crucial when fulfilling their tasks relating to the oversight of clearing and payment systems as well as to the functions of a central bank of issue.

Šioje srityje ECBS nariai vykdo priežiūrą užtikrindami veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimo sistemas, įskaitant pagrindines sandorio šalis.

Account Options

Taigi, ECBS nariai aktyviai dalyvauja suteikiant leidimus ir prižiūrint pagrindines sandorio šalis, pripažįstant trečiųjų šalių pagrindines sandorio šalis ir tvirtinant sąveikos susitarimus. Be to, jie aktyviai dalyvauja nustatant reguliavimo techninius standartus bei gaires ir rekomendacijas. Šis reglamentas nedaro poveikio Europos Centrinio Banko ECB ir nacionalinių centrinių bankų NCB pareigoms užtikrinti veiksmingas ir patikimas tarpuskaitos ir mokėjimų sistemas Sąjungoje ir su kitomis šalimis.

OPTIMAL nario dydzio nuomone

Todėl siekdamos užkirsti kelią galimam analogiškų taisyklių atsiradimui, EVPRI ir ECBS, rengdamos atitinkamų techninių standartų projektus, turėtų glaudžiai bendradarbiauti. Mandatory CCP clearing requirements for those OTC derivative contracts that can be cleared centrally are therefore necessary. Todėl būtina numatyti privalomą reikalavimą centralizuotai atlikti tokių ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitą pasitelkiant pagrindines sandorio šalis; 14 It is likely that Member States will adopt divergent national measures which could create obstacles to the smooth functioning of the internal market and be to the detriment of market participants and financial stability.

OPTIMAL nario dydzio nuomone

A uniform application of the clearing obligation in the Union is also necessary to ensure a high level of investor protection and to create a level playing field between market participants.

Taip pat Sąjungoje būtina vienodai taikyti tarpuskaitos prievolę siekiant užtikrinti aukšto lygio investuotojų apsaugą ir rinkos dalyviams sukurti vienodas konkurencines sąlygas; 15 Ensuring that the clearing obligation reduces systemic risk requires a process of identification of classes of derivatives that should be subject to that obligation.

Versti aprašą atgal į anglų Jungtinės Valstijos. Vertėjas Stalafit PRO is a fully functional design application that produces ultimate limit state, serviceability limit state, and fire design in accordance with Eurocodes. It has been created to help you choose the optimal product for a specific stainless steel application, starting from the material selection supported by the standard EN Stalatube Ltd. The company is the leading manufacturer of large stainless square and rectangular tubes globally.

Tuo procesu turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad ne visos ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartys, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, gali būti laikomos tinkamomis atlikti privalomą pagrindinės sandorio šalies tarpuskaitą; 16 This Regulation sets out the criteria for determining whether or not different classes of OTC derivative contracts should be subject to a clearing obligation.

On the basis of draft regulatory technical standards developed by ESMA, the Commission should decide whether a class of OTC derivative contract is to be subject to a clearing obligation, and from when the clearing obligation takes effect including, where appropriate, phased-in implementation and the minimum remaining maturity of contracts entered into or novated before the date on which the clearing obligation takes effect, in accordance with this Regulation.

Stalatube Ltd. The company is the leading manufacturer of large stainless square and rectangular tubes globally.

Patikrinkite savo užsakymo sąlygas

During the last 45 years, Stalatube has established an international distribution network, covering all continents and 50 countries.

The head office is in Lahti, Finland, and the sales offices are located in the United States, the Netherlands and India. The vision of the company is to become the best stainless solution provider in its field.

  • Kokie dydziai susitinka
  • Убийство не радует никого.
  • Вечер шел, и он раскаялся в том, что вел себя как распоследний сукин сын, и начал извиняться громким голосом.
  • Nario dydis ramiai

Jis buvo sukurtas siekiant padėti jums pasirinkti geriausią produktą konkrečiam nerūdijančio plieno taikymo, pradedant nuo medžiagų parinkimo palaiko standartą EN