Pereiti prie turinio

Kaip žinome, šie procesai labiausiai paveikia migrantus ir mobilias darbininkų grupes, dažniausiai atvykstančias iš tokių šalių kaip Bulgarija ar Rumunija. Šie įstatymai yra atvirai nukreipti prieš imigrantus. Kaip parodė vėliausi įvykiai, liečiantys transporto darbuotojus, tarptautiniai lobistai pasirūpina, kad ši situacija nesikeistų 1. Kokios konkrečios priežastys vertė LevFem kviesti solidarumui ųjų lapkričio pabaigoje? Šokiruojantį moterų, nužudytų artimų partnerių, skaičiaus augimą, bendrą patriarchalinių santykių Bulgarijoje aštrėjimą, dešiniojo nacionalizmo stiprėjimą turime suvokt būtent šiame kontekste. Angelų sargai nariai protestuoja prieš Bernhardo Goetzo areštą.

Mes manome, kad nemenko darbo sferų skaičiaus feminizacija ir iš viršaus inicijuota ataka, siekianti sunaikinti mūsų prieigą prie socialinės reprodukcijos išteklių, yra kryptinga pastanga sustiprinti smurtą prieš moteris, suintensyvinti jų subordinaciją, stumianti jas į priklausomumą ir socialinę marginalizaciją.

Nuotrauka iš baricada. Paskutiniai 30 metų Bulgarijoje yra taiklus šios atakos iš viršaus pavyzdys. Rytų Europos šalys tapo erdve vienoms radikaliausių neoliberalių ekonominių reformų ir eksperimentų. Šių tarptautinių verslų valdomose gamyklose dirba daugiausia moterys ir, dėka 30 metų trukusio darbo santykių dereguliavimo, jos dirba nepakeliamomis sąlygomis. Visa Rytų Europa buvo transformuota į regioną, kuriame pigi darbo jėga yra dominuojanti suprekinimo forma.

Kaip parodė vėliausi įvykiai, liečiantys transporto darbuotojus, tarptautiniai lobistai pasirūpina, kad ši situacija nesikeistų 1. Tačiau moterų išnaudojimas siekia dar toliau, nes jos yra suvokiamos kaip atsakingos už reprodukcinį ir buities darbą. Ši situacija yra toliau sunkinama naikinant valstybinius darželius, mokyklas, valgyklas ir kitas viešąsias įstaigas. Socialistiniu laikotarpiu šios institucijos siekė bent kiek palengvinti dvigubą moterų naštą ir performuluoti reprodukcinę rūpybą kaip visuomeninę atsakomybę.

22 „Angelų sargų“, išvaliusių siaubingas 1980-ųjų Niujorko gatves, nuotraukos

Šių institucijų ardymo keliamas nestabilumas kelia riziką moterims tapti priklausomomis nuo vyrų ir nepagrįstai didina seksualinio smurto ir smurto artimoje aplinkoje tikimybę. Šokiruojantį moterų, nužudytų artimų partnerių, skaičiaus augimą, bendrą patriarchalinių santykių Bulgarijoje aštrėjimą, dešiniojo nacionalizmo stiprėjimą turime suvokt būtent šiame kontekste.

Paskutiniaisiais metais daug bulgarų išvyko į Vokietiją ieškodami geresnio gyvenimo. Koks yra Vakarų Europos valstybių vaidmuo šioje neoliberalioje atakoje prieš Bulgarijos darbuotojus? Šio tipo ekonominis nesaugumas siekia už nacionalinių ir vietinių kontekstų ribų. Jis yra remiamas ir propaguojamas tarptautinių verslo elitų, tokių kaip BusinessEurope.

Navigacija tarp įrašų

Šioje aplinkoje imigrantai, pabėgėliai, skirtingos rasinės grupės, marginalizuota darbo jėga dažnai tampa tiesioginiu besiplečiančio klasinio išnaudojimo objektu. Pavyzdžiui, Austrijoje neseniai priimtas įstatymas sumažino socialinę paramą iš užsienio atvykusių darbininkų vaikams, taip priverčiant šiuos žmones gręžtis paramos į valstybes, iš kurių jie kilę.

Vokietija taip pat buvo įsivėlusi į panašias iniciatyvas geografiškai atskirti socialinę apsaugą ir darbą. Šie įstatymai yra atvirai nukreipti prieš imigrantus. Jie seka klasikine ksenofobine logika, kuria remiantis naudojamasi pigiu imigrantų darbu, tuo pat metu atkertant juos nuo socialinės apsaugos sistemos, net kai jų indėlis į šios sistemos išlaikymą yra toks pats, kaip šalies piliečių.

Apie devintojo dešimtmečio vidurį. Maždaug m. Angelas sargas stovi ant metro platformos. Angelų sargų nariai patruliuoja. Angelų sargai - tuometinė viceprezidentė Lisa Sliwa.

Kaip žinome, šie procesai labiausiai paveikia migrantus ir mobilias darbininkų grupes, dažniausiai atvykstančias iš tokių šalių kaip Bulgarija ar Rumunija. Problemą toliau komplikuoja faktas, kad vaikų apsaugos ir kitos socialinės programos šiose šalyse yra absurdiškai menkos.

Kitaip tariant, šio pobūdžio neoliberali ataka užaštrino klasinę nelygybę ir subordinaciją.

Issipletusios lyties nariu nuotraukos pries ir po Narys 30 ziureti

Ji vis toliau į paraštes stumia moteris, migrantus, rasines mažumas, beviltiškais ir dėl to lengvai išnaudojamais versdama ištisus regionus. Ir ši ataka vyksta būtent socialinės reprodukcijos srityje.

Kolektyvas susiformavo iki protestų likus keletui savaičių su tikslu įtraukti socioekonominės nelygybės klausimus į Bulgarijos feminizmo programą. Šalia to, kolektyvas kvietė neatidėliotinai mobilizacijai prieš kylančią rasizmo, neofašizmo, etnofobijos ir ksenofobijos bangą Bulgarijoje ir regione. Metų pradžioje net ir Bulgarijos socialistų partija pasisakė prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą. Kokios tokio vienbalsio nusistatymo prieš Stambulo konvenciją priežastys?

Šia prasme, pastarųjų ies metų įvykiai Bulgarijoje ir kitose postsocialistinėse šalyse sukūrė kontekstą, kone dramatiškai nušviečiantį platesnes tendencijas bei panašius procesus ir patirtis kitose pasaulio šalyse.

Nesenas jūsų aprašomos situacijos pavyzdys yra Bulgarijos Industrinio kapitalo asociacija BIKAsiekianti sutrumpinti motinystės atostogų trukmę bei išmokas. Kokius argumentus jie pateikia, kaip šis reikalavimas yra aptariamas viešojoje erdvėje?

BIKA buvo įgalinta neseniai Europos Teismo priimto sprendimo, kad tėvų parental atostogos negali būti laikomos darbu ir dėl to negali būti įtraukiamos apskaičiuojant atostogų laiką į darbą grįžusiems tėvams.

Issipletusios lyties nariu nuotraukos pries ir po Didziausias penis nuotrauku dydis

BIKA ir kiti vietiniai verslo lobistai ėmė kelti triukšmą dėl Bulgarijoje galiojančios dvejų metų tėvų atostogų trukmės. Pirma, verslo lobistai reikalavo sutrumpinti dvejų metų motinystės atostogų laikotarpį. Šis šaršalas galiausiai aprimo didelei darbuotojų daliai kategoriškai atmetus tokius siūlymus. Iki ųjų, šių išmokų teikiama parama išties buvo reikšminga. Daug moterų yra bedarbės, dirba nereguliariai arba nelegaliai — visa tai neigiamai veikia jų gaunamų išmokų dydžius. Antraisiais atostogų metais gaunama parama yra dar menkesnė: ji tesiekia eurų Bulgarijos levų per mėnesį.

Šiandien didžioji dalis diskusijų dėl BIKA sukasi apie jų reikalavimą, kad, sekant Europos Teismo sprendimu, motinystės atostogos nebūtų traktuojamos kaip darbas, kas atims iš vaikais besirūpinančių šeimos narių atostogų dienas po jų grįžimo į darbą ir, galimai, sumenkins kitą socialinę paramą.

Issipletusios lyties nariu nuotraukos pries ir po Normalus dydis

Kokios būtų pasekmės kapitalo asociacijoms pasiekus savo tikslus? Iš esmės mes esame klasinio išpuolio centre.

Taip pat skaitykite

Jo pasekmės vis dar nežinomos, tačiau dabartinės situacijos neįmanoma suvokti neatsižvelgiant į lyties, rasės ir etniškumo kategorijas. Moterys, ypač priklausančios Bulgarijos romų mažumai, atsiduria atakos prieš reprodukcinio ir globos darbo išteklius priešakyje. Minėtų iš viršaus nuleistų siūlymų įgyvendinimas būtų itin žalingas šalies darbo jėgai ir mes taptume catch 22 užburto rato situacijos liudininkėmis. Apmokamų atostogų trumpinimas, išmokų mažinimas ar antrųjų atostogų metų panaikinimas sukeltų didelį pavojų socialinei reprodukcijai.

Viena vertus, sekant JAV modeliu, šios paramos gavėjai būtų priversti grįžti į darbą kuo greičiau po gimimo ar įvaikinimo. Kita vertus, skubus grįžimas į darbą būtų neįtikėtinai sudėtingas: dėl plačios viešojo sektoriaus privatizacijos stinga darželių, mokyklų, popamokinės veiklos užsiėmimų ir pan. BIKA perėmė tuos pačius argumentus. Besilaikantys šių nuostatų dažnai supranta geriau išvystytų vaikų priežiūros institucijų būtinybę, bet jiems nelabai rūpi ar šios institucijos yra viešos ar privačios.

Tuo tarpu mes žinome, kad privatizacija neigiamai veikia skurstančiuosius, kurių Bulgarijoje yra dauguma.

Fotoknygu tipai I fotoknygų sukūrimas ir atspausdinimas I Colorland

Šiuo atveju aiškiai matome klasės ir lyties kategorijų persipynimą. Kadangi prieiga prie visuomeninių socialinės reprodukcijos priemonių yra itin ribota, privalome atidžiai sekti tokius argumentus. Dabar grupei priklauso dukterinės įmonės daugiau nei pasaulio miestų, įskaitant Los Andželą, Londoną ir Tokiją, iš kurių pastarasis yra antras pagal dydį organizacijos skyrius.

Issipletusios lyties nariu nuotraukos pries ir po Kaip padidinti lytiniu organu medicina

Jų pastangos visame pasaulyje netgi veikė terorizmo akivaizdoje, kai Ričmondo Virdžinija skyriaus nariai pumpavo dujas gyventojams, kurie, pavyzdžiui, per m. Snaiperių išpuolius bijojo išeiti iš savo transporto priemonių. Šiandien Angelų sargus vis dar galima pastebėti patruliuojant Niujorko gatvėse ir metro, o tai paskatino padidinti jų buvimą po pakilimo metro brūkšniai m.

Rekomenduojama

Angelų sargai kviečia vietos pareigūnus, protestuodami prieš metro budinčio ginkluotojo Bernhardo Goetzo, kuris neseniai nušovė keturis muggers traukinyje.

Angelų sargai nariai protestuoja prieš Bernhardo Goetzo areštą. Angelų sargai uždarė Elmhurst, Queens plyšio vietą, o vienas padeda vaikui rašyti prieš narkotikus nukreiptą pranešimą. Angelų sargai patruliuoja rajone, kur viskas prasidėjo, Fordham Road Bronxe. Apie m. Angelų sargų būstinėje įsikūrusi jaunų narių grupė nusifotografuoja. Keturi jauni nariai budi osios gatvės metro stotyje Manhetene.

Angelų sargų įkūrėjas Curtisas Sliwa kairėje ir grupės nariai dešimties metų jubiliejų mini su tortu metro vagone. Sausio 18 d.

Du nenustatyti angelų sargų nariai. Angelų sargų narys stovi graffiti padengtame metro automobilyje. Angelų sargai daro pertrauką ant metro stoties laiptelių, kuriuos visus lengva atpažinti raudonomis beretėmis ir marškinėliais.

Vieni jie yra kasdieniai visuomenės nariai, tačiau kartu jie yra Angelai sargai. Tai darydama grupė ne tik gavo apdovanojimus iš miesto, bet ir ėmė liudyti apie naują surastą pasididžiavimą tarp savo kolegų bendruomenės narių, o tai privertė Sliwą nukreipti savo atsidavusią komandą nauja linkme. Didėjant nusikalstamumui ir plyšiams, biudžeto deficitui ir mažėjant policijos dalyvavimui, savanoriai stengėsi užpildyti spragas, reikalingas tvarkai palaikyti mieste.