Pereiti prie turinio

Išgirdusios teigiamą atsakymą, moterys dažnai patiria stresą. Tokių situacijų, kai neįmanoma suderinti gamtos, žmonių, kultūros paveldo interesų, yra labai nedaug. Nesame akli, matome, jog teisės aktuose yra spragų, matome, kad tam tikrų situacijų jie nereglamentuoja ar reglamentuoja nepakankamai, netiksliai, todėl esame suinteresuoti juos tobulinti. Kitas dalykas, niekas negarantuoja, kad procedūra tikrai pavyks. Tačiau šioms šalims būdinga 48 valandų darbo savaitė su naktiniais budėjimas nepalieka medikams laiko ir noro kelti kvalifikaciją.

Savaitės pokalbis. Tačiau kodėl, net ir tai suprasdami, mieliau norime ja pasinaudoti, palenkti savo interesams ir įgeidžiams, o ne patys darniai prisitaikyti, įsiklausyti į jos poreikius. Norime tapti tais, kurie diktuoja taisykles, bet visai nenorime patys jų laikytis. Žvelgiant iš šalies atrodo, kad anksčiau saugomoms teritorijoms ir jomis susijusioms problemoms tiek viešojoje erdvėje, tiek politinėje darbotvarkėje buvo skiriamas gerokai didesnis dėmesys. Ar teisingas toks įspūdis? Sutinku, toks įspūdis gali susidaryti.

Tačiau pažvelgus įdėmiau, matyti, kad padidėjęs dėmesys saugomoms teritorijoms buvo susijęs su tam tikrais skandalais ar karštomis naujienomis. Pati problematika ar kasdieniai mūsų darbo niuansai spaudai nėra įdomūs, priešingai nei nelegalios statybos ar panašūs klausimai, ypač tuomet, kai tai susiję su politikais ar valstybės pareigūnais.

Padidėjęs dėmesys taip pat buvo glaudžiai susijęs su situacija Kuršių nerijoje ir Padidejes narys vakuume bylomis. Jų nagrinėjimas, tai bene pirmieji atvejai, kai buvo pradėtas ginti viešasis interesas. Tuo metu tai buvo absoliučiai naujas reiškinys. Deja, kad ir kaip klostytųsi įvykiai, ta pati tema, ta pati informacija žurnalistams ilgainiui tampa neįdomi.

Kalbant apie dabartinę situaciją, politikų dėmesio tikrai nestokojame. Tačiau visa tai nepersikelia į viešąją erdvę. Jei pasižiūrėtume į tai, kas vyksta Seime, atkreiptume dėmesį į naują saugomų teritorijų įstatymo redakcijos rengimą — visi svarbūs procesai vyksta nepastebimai ir, manau, į viešumą ims kilti tik tada, kai jau bus priimti konkretūs sprendimai. Tuo tarpu kalbėti apie teigiamus reiškinius ir pokyčius vis dar nėra populiaru. Nedaug ką sudomina informacija apie tai, kad saugomosiose teritorijose įrengta naujų lauko informacinių sistemų, lankytojų centrų ir pan.

Tiesa, pozityvaus susidomėjimo daugėja, ir mes tuo labai džiaugiamės. Ne paslaptis, kad turite priešininkų ir esate puolami.

Kuo toks puolimas pagrįstas, ir ar būtų galima jį vadinti racionaliu? Veikiau sakyčiau, kad turime oponentų, kuriems nėra priimtini mūsų darbo metodai ar tikslai.

Pagrindinis šio susitikimo tikslas — pasirengti Tarpparlamentinės Sąjungos ajai Asamblėjai ir ajai Valdančiosios Tarybos sesijai. Viena Tarpparlamentinės Sąjungos osios Valdančiosios tarybos sesijos temų — narystė Tarpparlamentinėje Sąjungoje.

Esu įsitikinusi, niekada negalima sakyti, jog yra taip ir ne kitaip, kad mes viską darome idealiai, o kažkas prie mūsų darbo nepagrįstai kabinėjasi. Kalbant apie puolimą, mano nuomone, jis yra susijęs su tam tikrų sudėtingų ir painių situacijų išryškinimu, iškėlimu į viešumą.

Kad ir savavališkų statybų pavyzdys. Dalis jų atsirado be leidimų, dalis — su leidimais, kurie buvo išduoti neteisėtai. Akivaizdu, kad įgijom labai didelį oponentų būrį, jų vienoje byloje dalyvauja ne vienas.

Padidejes narys vakuume

Kitas dalykas, kad mes iš visų reikalaujam vienodai laikytis teisės aktų. Mūsų valstybėje nuo seno įprasta manyti, esą jei žmogus eina aukštas pareigas, jis turi daugiau įtakos, taigi jam lengviau pasiekti savo tikslus. Per šias nesibaigiančias ir sudėtingas istorijas pasiekėme, kad situacija imtų taisytis.

Iš pradžių nagrinėjant bylas buvo matyti, kad net prokurorai ar advokatai neturėjo pakankamai reikiamų žinių ir patirties, tačiau reikalai pajudėjo, šios institucijos atsigręžė į visuomenę.

Savaitės pokalbis. Rūta Baškytė: „Apribojimas visada yra galimybė sugalvoti ką nors naujo“

Per šį laikotarpį visiškai pasikeitė ir mūsų teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Anksčiau ji domėjosi tik savavališkomis statybomis saugomose teritorijose, o dabar jau atsigręžta į visos Lietuvos teritoriją. Akivaizdu, kad tai ne visiems patinka. Dalis oponentų, tų, kurie nesigilina į reikalo esmę, yra prigąsdinti kitų. Dažnai be jokio pagrindo.

Padidejes narys vakuume

Tokių nepagrįstų žmonių bauginimo atvejų pasitaiko tikrai daug. Ypač gerai tai atsiskleidė steigiant Daugų regioninį arba Suvalkijos nacionalinio parką. Kai kalbamės su Padidejes narys vakuume ir jų klausiame, kodėl nesutinkate, kad būtų įsteigtas parkas, jie sako bijantys, jog, pavyzdžiui, negalės serbentų auginti.

Tačiau tai nieko bendra neturi su realybe! Išgirstam ir kitokių argumentų. Štai žmogus sako, jo žemė prieinanti prie vandens telkinio ir jis bijąs, kad įsteigus parką negalės ten kažko pasistatyti. Bet juk jis to ir taip negali daryti, ar tai būtų parko, ar ne parko teritorija.

Kitaip tariant, jei statiniai per arti vandens telkinių ar pažeidžia kitas nuostatas, jie yra neteisėti. O tada žmogus šypsosi ir sako tau, kad, na, jei paprasta teritorija būtų, tai vis tiek kaip nors susitvarkytų, gal nepastebėtų niekas, o štai kai valstybinis parkas bus, tai ir priežiūra akylesnė.

Kai kada oponentai atvirai sako, jog mūsų darbuotojai dirba puikiai, netgi pernelyg gerai, kad to visai nereikia. Visada džiaugiamės tokiais pasakymais, nors tikrai nemanau, jog mes dirbame idealiai, kad įstatymų ir institucinė bazė puikiai funkcionuoja. Tačiau esu įsitikinusi vienu: kuo viskas daroma aiškiau ir skaidriau, tuo sunkiau tampa tenkinti asmeninius interesus.

Suprantama, kad kai kam to teisingumo ar skaidrumo tiesiog nereikia. Su tuo susijusiu ir dar viena problema. Esu pastebėjusi, jog kitų institucijų darbuotojai neretai pereina į kitą kraštutinumą, Padidejes narys vakuume lazdą ir iš baimės, kad ką nors ne visai ar negerai padarys, stabdo jau prasidėjusius procesus, savotiškai juos sabotuoja. Kita vertus, yra viena objektyvi priežastis, kuri sukuria prielaidas kritikai ir nepasitenkinimui.

Laisvojo kritimo pagreitis

Tai žemės reforma. Jau prieš dešimt metų buvo aišku, kad susidursime su problemomis, kai buvo leista perkelti žemę. Tačiau ne pati perkėlimo galimybė yra didžioji problema. Padidejes narys vakuume, jog nebuvo tinkamai atsižvelgta į vietinių gyventojų poreikius, kad kažkam pavyko pirmumo teise persikelti žemę, o štai kitiems, ten nuo senų laikų gyvenantiems, vis dar nepavyksta susitvarkyti.

Tiesa, kad VSTT nefunkcionuoja vakuume. Jums tenka dirbti kartu su įvairiomis kitomis institucjomis, derinti savo veiksmus, kompleksiškai spręsti problemas. Ar tarpinstitucinio bendradarbiavimo lygmeniu viskas vyksta sklandžiai, ar pavyksta susitarti? Esu pastebėjusi, kad Lietuvoje institucijoms vis Padidejes narys vakuume labai Padidejes narys vakuume dirbti kartu.

Tiksliau — mes nemokame dirbti kartu.

Padidejes narys vakuume

Įsivaizduojama, kad kiekviena institucija atsakinga už savo sritį ir joje dirba. Ši situacija ypač akivaizdi VSTT veikloje. Ne kartą susidūrėme su požiūriu, kad jei jau įsteigėme direkciją, turime rūpintis viskuo, kas vyksta saugomoje teritorijoje, už viską atsakyti.

Padidejes narys vakuume

Bet juk direkcijos įsteigimas nepanaikina kitų vietos ar aukštesnio lygmens institucijų įsipareigojimų ir atsakomybės. Pavyzdžiui, kalbant apie šiukšlių surinkimą. Kaip žinome, tuo rūpinasi savivaldybės, tačiau kai saugomoje teritorijoje jos neatlieka savo darbo, visi bado rodo pirštais į direkciją, kaltina ją, esą neatliekame savo pareigų. Mes savo ruožtu puikiai suprantame: jei nedirbsime kartu, tai tikrai nieko nepadarysime arba mažai ką padarysime, arba padarysime ne taip, kaip reikėtų.

Savaitės pokalbis. Tačiau kodėl, net ir tai suprasdami, mieliau norime ja pasinaudoti, palenkti savo interesams ir įgeidžiams, o ne patys darniai prisitaikyti, įsiklausyti į jos poreikius.

Būtent todėl visaip mėginame atkreipti dėmesį į darbo broką, teisinius absurdus, kurie sukelia absoliučiai nereikalingų problemų, kurias gali išspręsti tik tarpusavyje geranoriškai bendradarbiaujančios institucijos. Kita svarbi tarpinstitucinio bendradarbiavimo sritis — kultūros paveldo objektai.

Medikų migracija – ne tik Lietuvos problema. Po „Brexito“ JK paliko apie 1 mln. medikų

Šiuo atveju mes neturime jokių įgaliojimų, tie objektai — paveldo specialistų darbo baras, tačiau mes neretai turime prisiimti atskomybę, jei prisireikia spręsti su kultūros paveldu susijusias problemas. Taip pat neretai jaučiame, kad šioje srityje dirbantys kolegos perlenkia lazdą, užuot sprendę klausimus, viską tik dar labiau komplikuoja.

Kitaip tariant, susiklosto paradoksali situacija, kai už viską, kas padaroma saugomoje teritorijoje, tenka atsakyti tarnybai bei jai priklausančioms institucijoms.

Kitos institucijos bijodamos prisiimti atsakomybę, o gal bandydamos apsidrausti, siunčia žmones į parko direkciją, kad čia jiems paaiškintų, ką galima ir ko negalima daryti.

Tačiau tam nėra jokios būtinybės, juk tuos pačius teisės aktus turi taikyti visi. Taip nejučia mes tampame kažkokia galutine instancija, kuri sprendžia, leidžia arba neleidžia. Ar Jums teko girdėti, kad su panašiu spaudimu susidurtų tokios tarnybos kitose šalyse. Tiek posovietinėse, tiek ir Vakarų šalyse?

Kaip laiku pastebėti pirmuosius insulto simptomus?

Tokių problemų, su kuriomis tvarkomės čia, Didžiojoje Britanijoje, Vokietjoje, Prancūzijoje jau neiškyla. Tačiau jiems taip pat teko nueiti ilgą kelią. Tuo tarpu kitų posovietinių šalių problemos panašios į mūsiškes. Žmonės čia pirmiausia galvoja, ką gi pasiimti sau, menkai mąstydami apie tai, kaip kurti bendrąjį gėrį. Vyrauja įsivaizdavimas, kad tai, ką aš dabar paimsiu, tą ir turėsiu, nes paskui visi viską išsidalins ir imti nebebus ko. Čia panašiai kaip su augančiu vaiku, kuris visų pirma išmoksta atskirti, kas priklauso jam, ir tik paskui įsisąmonina, kad yra dar kažkas ir mūsų.

Štai dažnai sakoma, jog mes neleidžiame atkurti buvusių sodybų. Tokiais atvejais sunku ką nors vienareikšmiškai atsakyti, nes situacijų būna skirtingų. Kai kur jas atkurti galima, kai kur ne.

Padidejes narys vakuume

Be to, neretai pateikiamas argumentas, esą žmonės važiuos ten ir gyvens. Aš tikrai linkusi tuo abejoti. Gali būti, kad važiuos poilsiauti, bet gyventi — vargu.

Kita vertus, jei galima ir noro yra — prašom, mums tikrai negaila. Mes kartojame viena — keblios situacijos turi būti nagrinėjamos individualiai, tačiau visos jos turi remtis skaidriu ir aiškiu teisiniu pagrindu, kad niekam nekiltų jokių klausimų, kodėl vienam sodybą atsikurti galima, o štai kitam — ne.

Pozityvių pokyčių tikrai yra. Anksčiau vyravo toks supratimas: jei man patiko kažkuris Padidejes narys vakuume sklypas ir aš jį įsigijau, tai reiškia, kad dabar jame galėsiu daryti, ką panorėjęs. Tačiau taip nėra.

Visų pirma būtina išsiaiškinti, ką tame sklype leidžiama daryti, o ko negalima, ir tik tada mąstyti, ką gi ten būtų galima nuveikti. Džiugu, kad kuo toliau, tuo dažniau įsigydami žemę žmonės klausia, ką gi jie ten galės veikti, kokia veikla neprieštaraus įstatymams.

Specialioji reliatyvumo teorija

Labai dėl to džiaugiamės. Šiame kontekste labai dažnai naudojamas privačios nuosavybės šventumo ir neliečiamybės argumentas. Puikiai suprantu, kad žmogus gali ir turi disponuoti savo nuosavybe, tačiau nemanau, kad suteikią jam teisę nepaklusti įstatymams, kad jis gali nepaisyti apribojimų.